Lilla Varholmen får ny terminal.

Foto: Louise Trens

Ny terminal vid Lilla Varholmen

Terminalen vid Lilla Varholmens färjeläge byggs om för att skapa en bättre trafiksäkerhet. Arbetet påbörjades i december 2015 och ska vara klart sommaren 2017.

Uppdrag

Trafikverket bygger nu om terminalen vid Lilla Varholmens färjeläge för att förbättra trafiksäkerheten och skapa en bättre bytespunkt mellan olika trafikslag. Arbetet ska vara klart sommaren 2017.

Ombyggnationen innebär att resenärerna får en mer sammanhållen bytespunkt mellan de olika trafikslagen. Idag har inte bussresenärerna någon avgränsad yta för på- och avstigning vid färjeterminalen, vilket de får då piren byggts om. Det finns idag inte någon säker passage för gående att korsa filerna på planen vid färjeterminalen.

När projektet är avslutat ska färjeterminalen upplevas som tydligare och lättare att orientera sig inom än idag.

Entreprenör för uppdraget är Svevia.

- Det här är en viktig knutpunkt för många pendlare som jag är säker på kommer att bli nöjda med den nya lösningen. Ingen gillar att köa och vänta när de reser till och från jobbet. Säkerheten för gående och cyklister har extra högt prioriterat i projektet, säger Anna-Karin Wärn, projektchef, Svevia.

De täta färjeavgångarna är en del av utmaningen med att arbeta i projektet. Färjorna som trafikerar färjelägena avgår mellan åtta och tolv gånger i timmen under vardagarna.

- Genom samarbete och god planering kommer vi klara denna utmaning. Det är också en utmaning att bygga konstruktioner i vattnet.

Under byggtiden kommer trafiken att påverkas och närboende kan störas av buller från arbetsområdet. För att minimera störningar gör arbetsuppehåll när trafiken är som mest intensiv, på morgonen mellan kl 7-9 och på eftermiddagen mellan kl 15-18.

Projektet är en del av den satsning som görs på kollektivtrafiken i det så kallade Västsvenska paketet.

#trafik / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER