Tvärbanan är en 18 kilometer lång snabbspårväg som binder samman Stockholms tunnelbane- och pendelstågtrafik på tvären som förlängs med 700 meter.

Foto: Maria Rosenlöf

Trångt och trafikerat vid Tvärbanan

Med 700 meter ny spårväg kommer Sickla Udde att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket ska underlätta Stockholms expansion österut. Projektingenjör Hilda Gustafsson är spindeln i nätet och hjälp och stöd till projektchefen i ett uppdrag som utförs i en intensiv trafikmiljö.

Uppdrag

Uppdraget är att förlänga spårvägen med några hundra meter för att underlätta Stockholms expansion österut.

Ett enkelt jobb kan tyckas.

– Svårigheten är framför allt logistiken. Det är trångt och vi har trafik runt oss hela tiden, säger projektingenjör Hilda Gustafsson, på Svevia som är den entreprenör som utför uppdraget.

Hon får medhåll av projektchefen Anders Liljeström.

– Förutom att det är trångt och ibland kan vara svårt att komma fram, är Sicklakorset akilleshälen. Där ligger många ledningar i marken, allt från 50 millimeters rör till rör på 1 600 millimeter. De kan vara av stål, plast eller betong. Det gäller att vi schaktar försiktigt och att vi är noga med att frilägga när vi hittar något.

– Det finns visserligen ganska bra ritningar att utgå ifrån, men eftersom det här är ett gammalt industriområde hittar vi hela tiden nya kablar och annat i marken.

Finns det föroreningar i marken?

– Ja, det blir en del hantering av förorenade massor. Vi dokumenterar, provtar, borrar och schaktar därefter ut massorna per ruta. Självklart dokumenterar vi även vart vi kör materialet.

Den så kallade Tvärbanan är en 18 kilometer lång snabbspårväg som binder samman Stockholms tunnelbane- och pendelstågtrafik på tvären. Den går från Solna i norr till bostadsområdet Hammarby sjöstad i söder. Men där tar den slut. Den som vill åka kollektivt vidare österut, till exempel till Nacka, Saltsjöbaden eller tv-kända Solsidan, får stiga av på ändhållplatsen Sickla Udde och promenera knappt 700 meter till Sickla station där Saltsjöbanan passerar.

Byggstart för projektet var april 2015 och kommer att vara klart hösten 2017Svevias uppdrag är att förlänga Tvärbanan till just Sickla station som är tänkt att bli en ny knutpunkt för Tvärbanan, Saltsjöbanan, busstrafiken i området och på sikt den nya tunnelbanan till Nacka.

Tvärbanans förlängning är också tänkt att avlasta Slussen när den byggs om.

Entreprenaden är värd cirka 200 miljoner kronor och omfattar bland annat ledningsomläggningar, mark-, grundläggnings- och betongarbeten. Arbetet ska vara klart sommaren 2017.

– Vi bygger om bland annat om perrongen vid Sickla station, en tunnel/bro, tråg, nya spår och påldäck. Hammarby sjöstad ligger på en gammal sjöbotten. Därför behöver vi slå ner pålar till berget innan vi gjuter en betongplatta ovanpå som spåren kan läggas på. Annars kan det bli sättningar, säger Hilda Gustafsson.

Är det ett spännande jobb?

– Mycket. Det är så många olika teknikslag och arbeten, det är grundläggning, spont, pålning, betongkonstruktioner, stödmurar, sprängning, tråg och påldäck, mängder av ledningar som ska flyttas och mycket VA-arbeten. Vi bygger till exempel två stycken ventilkammare för att man ska kunna gå ner och underhålla VA-ledningarna.

Vad är svårast?

– Det är nog att vi jobbar mitt i smeten med allt vad det innebär med trafik, boende och gångtrafikanter att ta hänsyn till. Det vore en annan sak att bygga detta i orörd terräng.

Är det svårt att få fram leveranser?

– Nej, men att få plats till alla våra grejer. Vi kan inte bygga upp några stora förråd, utan måste använda allt ganska så direkt. I och med att det är så trångt måste vi vara bra på att planera och ha ordentlig koll på materialet. Blir det förskjutningar i tidplanen får vi stoppa leveranser.

– Vi har visserligen en upplagsyta dit vi kan köra saker, men det vill vi helst inte göra. Då tvingas vi till omlastningar, vilket kostar pengar. Vi försöker minimera transporterna.

Hur går det att spränga i en sådan miljö?

– Det går bra. Vi har vibrationsmätare på husen runtomkring för att säkerställa att vibrationerna som uppstår vid sprängning inte överskrider gränsvärdena.

Snickaren Tommy Karlsson och kollegan Jonas Sjölander bekräftar att det är ont om plats att arbeta på.

– Det funkar bra, även om det är kan vara lite bökigt ibland.

– Det är trångt och mycket klättrande, men det fungerar. Vi håller dessutom på med många olika moment, vilket är bra.

Tillsammans med flera av sina kollegor som inte är från Stockholmsområdet arbetar de måndag till torsdag och bor i utrymda studentrum alldeles i anslutning till bygget.

– Det är nära till jobbet, bara några meter, säger Tommy Karlsson och skrattar.

– Dessutom är det ett bättre boende än husvagn. Det finns både dusch och möjligheter att laga mat.

Hilda Gustafsson berättar att arbetet med Tvärbanan är hennes första som projektingenjör.

– Jag gick samhällsbyggnadsprogrammet på KTH med inriktning mark- och vattenteknik. Min bana på Svevia började för mer än tre och ett halvt år sedan då jag antogs till Svevias traineeprogram.

Vad gör du som projektingenjör?

– Jag sitter mycket med ekonomi, prognoser och ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten). Jag försöker hålla koll på de olika bitarna i bygget, vara lite av spindeln i nätet och hjälp och stöd till projektchef. Jag tjatar på folk, ser till att handlingar och rapporter kommer in som de ska och försöker göra beställaren hyfsat glad.

Är det kul?

– Ja, verkligen. Det händer mycket. Jag tycker också att det är roligt att få ha kontakt med både beställare, underentreprenörer och vår egen organisation. Det är så många inblandade i projektet.

– En extra positiv sak med ett sådant här stort och känt projekt är att man kan prata om det med människor som inte är i branschen och de har hört talas om det. Jag känner mig dessutom lite stolt över att jag i framtiden kan peka på det här och säga att jag har varit med och byggt det.

Hur många kvinnor är ni som arbetar här?

– Vi är två stycken. Båda är tjänstemän. Därutöver finns det några kvinnor bland våra underentreprenörer, men inte bland Svevias egna yrkesarbetare.

Hur är det att vara en av få kvinnor på projektet och dessutom ganska ung?

– Kombinationen ung och kvinna kan nog vara svår på en del arbetsplatser, men jag känner mig uppskattad. Jag har visserligen många gånger upplevt att det är mycket jag inte kan ännu, men det beror inte på att jag är kvinna.

– Jag tror att det är många män som är ganska så trötta på sin manliga miljö och tycker att det är bra att det överhuvudtaget finns kvinnor på arbetsplatsen. Mycket avgörs dock av arbetsledningen. Den måste föregå med gott exempel. En chef eller arbetsledning som drar njugga skämt om kvinnor sätter stämningen för vad som är okej.

Säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är högt prioriterat.

– Vi går skyddsrond med jämna mellanrum för att upptäcka farliga arbetsmiljöer och situationer. Hittills har vi inte haft några större arbetsmiljöproblem, säger Oscar Gällman som är armerare och skyddsombud.

Projektchef Anders Liljeström berättar att man arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö.

– Det är trångt och vi har många arbetsmaskiner. Det gör att vi behöver vara extra alerta.

Hur funkar det med utländska underentreprenörer?

– Det är ingen skillnad. När det gäller säkerheten finns det bara ett läge: Alla ska kunna komma hem från jobbet oskadda. Har vi utländska underentreprenörer inne tar vi fram skyltar på deras språk, till exempel polska eller

estniska.

Blir ni färdiga i tid?

– Det ska vi bli. Vi har dessutom fått en del sidouppdrag – bland annat att spränga och förbereda marken vid Sicklakorset för husbygge – som gör att vi expanderar. Det är jobb som går att synka ihop perfekt med våra övriga delar i projektet.

Fakta

Uppdrag: Att förlänga Tvärbanan från Sickla Udde till Sickla, en sträcka på cirka 700 meter.

Beställare: Storstockholms lokaltrafik.

Värde: Cirka 200 miljoner kronor.

Tid: Den nya sträckan är planerad att invigas i augusti 2017.

Omfattning: När projektet är klart beräknas cirka 200 personer har deltagit i Svevias del av bygget i större eller mindre utsträckning, varav merparten är underentreprenörer.

#spår / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER