Föroreningen på brobyggets arbetsplats visade sig komma från en drivmedelshantering som historiskt skett på området.

Foto: Hallings Foto - Jamtlis fotosamling

Arbete på förorenad mark i Östersund

När föroreningar hittas på en byggarbetsplats är det förknippat med en rad risker. Både för arbetsmiljön och för den omkringliggande miljön. Kraftig lukt av drivmedelsångor fick brobygget i Östersund att stanna av innan det ens hade börjat.

Uppdrag

Mitt i centrala Östersund, alldeles intill vackra Storsjön, bygger kommunen ett nytt bostadsområde, Storsjö-strand.

I anslutning till området byggs en 130 meter lång bro över ett järnvägsspår för att Östersundsborna ska kunna ta sig till och från Storsjö-strand på ett tryggt och trafiksäkert sätt.

– I förfrågningsunderlaget fanns en notering om en mindre mängd föroreningar som uppskattades till cirka 30 kubikmeter. Det motsvarar ungefär två fyllda lastbilar med släp, berättar Magnus Skoglund, projektchef på Svevia som fått uppdraget att bygga bron.

Inför byggstarten valde kommunen att själv gräva på det ställe där det, enligt de markundersökningar som gjorts innan byggstart, hade identifierats föroreningar. Det började genast lukta mycket starkt av drivmedelsångor och grävningsarbetet avbröts.

Oron handlade framförallt om två saker: Hur omfattande var föroreningen egentligen? Och fanns det några hälsorisker? Området ligger intill Storsjön som är Östersunds dricksvattentäkt. Den kraftiga doften, som till och med utlöste utryckning från brandkåren, gav funderingar om det kunde påverka vattentäkten och även om det var farligt att fortsätta gräva i materialet ur ett hälsoperspektiv för allmänheten och för maskinförare.

– Det var en problematik som varken jag eller kundens projektledare har rätt kunskaper inom. Ingen av oss visste hur vi skulle gå vidare. Tillsammans bestämde vi oss för att koppla in mina kollegor på vår specialenhet för marksanering som fick samarbeta med kommunens motsvarande experter på området.

En ny markundersökning gjordes. Den här gången av Svevia specialister på mark- och vattenföroreningar. Undersökningen omfattade borrprover av jorden som analyserades för att spåra vilka föroreningar det handlade om. De undersökte även hur stor spridningen var, samt kom med ett förslag på hur området skulle saneras. Ett uppdrag värt cirka tre miljoner.

– Det här ett vanligt scenario, berättar Martina Magnusson, specialist på marksanering. Det är vanligt att den markundersökning som är gjord, innan projektet startar inte lyckats fånga in hela problematiken. Om jag fick ge ett råd så är det; att för byggherren är det viktigt och blir mer kostnadseffektivt att se till att den entreprenör som ska utföra arbeten där det kan finnas föroreningar även har kompetens inom sanering av mark och vatten. Eventuella problem som då uppstår kan då hanteras. Det är nämligen först när schaktningsarbetet börjar som den verkliga bilden av föroreningens omfattning träder fram.

I samband med att föroreningen upptäcktes kom också den historiska bakgrunden fram. Det ursprungliga upphovet till föroreningarna var att det tidigare förvarats stora cisterner på platsen. Det var därför det fanns rester kvar i marken av ämnen kopplade till drivmedelshantering, som bensen, alifater, aromater och PAH. Arbetet med bron återupptogs i mitten av april och kommer att vara klar i juni, 2017.

#arbetsmiljö / #miljö / #sanering / #bro

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER