Intill Sveriges främsta besöksmål – Gekås i Ullared – behöver ett berg sprängas bort. Mitt bland hundratusentals besökare och parkerade bilar.

Foto: Svante Örnberg

Pang med precision - bergsprängning med största försiktighet

För att Sveriges främsta besöksmål – Gekås i Ullared – ska kunna växa spränger Svevia bort ett berg. Mitt bland hundratusentals besökare och parkerade bilar. ”Det är en enorm utmaning”, säger Kalle Mattsson, projektchef.

Uppdrag

Tidig morgon i november. Halland hukar under snålblåst, regn och mörker. Men vad gör det när hägringen är nära: 35000 kvadratmeter av billiga varor, en heldag med vännerna och lunch på restaurang. Så snart varuhuset öppnar rinner människor i strida strömmar som myror, från bilar och bussar, in i det gap som är entrén till miljardindustrin Gekås. Den som nu byggs ut med ytterligare 25000 kvadratmeter.

Visst hade Kalle Mattsson varit här någon gång privat, för att köpa leksaker och kläder till barnen. Men det var först när han kom hit i egenskap av projektchef, i december 2015, som han fick syn på berget. Den skogsbevuxna knallen bakom varuhuset som Svevia fått i uppdrag att ta bort.

–Det första jag tänkte på var hur mycket folk det rörde sig i området och hur nära butiken vi faktiskt skulle spränga. Vilka risker det innebar. Hur många bilar skulle vi förstöra? Jag var helt övertygad om att vi har den kunskap som krävs men man vet ju aldrig, stenar kan flyga iväg, säger Kalle.

Idag, efter snart ett år, kan han lättad konstatera att allt gått bra. Inte ett tillbud. Men då är det också extrem bergsprängning med extrem försiktighet som gäller.

LÄS OCKSÅ:

Svevias arbete i Ullared är uppdelat i etapper och inkluderar utöver bortsprängning av berget även visst anläggningsarbete och sprängning intill Gekås fasad för att kunna bygga en underjordisk utrymningsväg. Denna jämngrå tisdag ska det sprängas för första gången på ett halvår och av det skälet är Kalle Mattsson extra försiktig.

–Många tyckte det räckte att spärra av vägarna runt omkring berget men just eftersom vi inte är varma i kläderna ökar risken att någonting ska hända. Därför har vi idag utökat området genom att även spärra av 200 parkeringsplatser, säger han.

Säkerheten går naturligtvis först men det hör till saken att en parkeringsplats utanför Gekås representerar runt 3000 kronor per dag. Det är ingenting man stänger av för skojs skull.

Dagens sprängning är planerad till klockan tio. Eftersom en central del i säkerhetsarbetet är information, och varuhuset tydligt varnar sina kunder inför varje sprängning, är det viktigt att hålla tiderna. Och därmed bibehålla förtroendet från beställaren.

Innan det är dags att tända dynamiten får vi inne i kontorsvärmen en genomgång av bergsknallens egenart. Någonting som försvårat arbetet vid Gekås är att berget visade sig bestå av en rad olika sorters sten: retroeklogit, granitisk gnejs och sliror av fältspat. Var och en med sin densitet, sin egenart och sätt att bete sig vid borrning och sprängning. En bit av vardera bergart ligger på ett fat på bordet i mötesrummet.

När klockan närmar sig tio drar vi på oss varseljackor och hjälmar. Tillsammans med Kalle Mattsson stegar vi uppför vägen av sprängsten, till toppen av berget där vi har överblick och samtidigt god säkerhetsmarginal. De åtta vakterna är utposterade för att stoppa trafik och ha koll på hur skakningarna upplevs på exempelvis intilliggande hamburgerstället.

Sprängarna Peter Aspelin och Martin Johansson lägger sista handen vid förberedelserna. Hålen borrade Peter redan i somras, dynamiten placerade han ut i morse. I fotsid orange regnrock dirigerar han nu Martin i grävmaskinen som lägger sprängmattorna på plats. De tunga sjoken av lastbilsdäck dinglar som trasmattor på kroken innan Martin sänker dem och omsorgsfullt bäddar in området som ska sprängas. När Peter Aspelin en stund senare fått klartecken från varje vakt ger han tecken till Martin Johansson som slår på varningssignalen.

Det karaktäristiska tjutet ljuder över nejden. Vi stirrar stint på sprängmattorna. Nedanför berget fortsätter lämmeltågen med kundvagnar att strömma mellan varuhus och parkering. Någon minut senare – ingen kan riktigt veta när – smäller det. Sprängmattorna lyfter ett par meter över marken innan de dråsar i backen. Det rasslar dovt och ryker av stendamm.

LÄS OCKSÅ:

Perfekt! Kalle Mattsson är nöjd. Hur mycket du än förbereder dig kan du aldrig riktigt säkert veta hur berget ska bete sig. Det innebär alltid adrenalin att spränga. Bara ett par minuter senare får de ansvariga ett sms med siffror på hur mycket det vibrerat vid mätstationerna i området. Jodå. Inga överskridna gränser. Alla intilliggande fastigheter har en gräns för hur mycket vibrationer de tål. Det gäller att hålla sig under dem – och ändå så nära att man utför effektivast möjliga sprängningsarbete.

Knappt har dammet från sprängningen lagt sig innan aktiviteten återgår till det normala på bygget – och avspärrningarna på parkeringen hävs. Stillastående kostar pengar. Efter 28 år inom Gekås har byggprojektansvarig Tommy Johansson koll på mycket. Dock inte på bergarter.

– Det som varit besvärande för oss är att berget inte är av den beskaffenhet som vi först trott, säger han. I övrigt är han nöjd så här långt över hur det gigantiska arbetet fortskrider.

– Vi bedömde att Svevia hade den kompetens på säkerhet som det här uppdraget kräver. Med ett sådant här jätte jobb kan vi inte ha några småskuttare här som skvätter sten, säger han. Han anar att samarbetet med Gekås skiljer sig en del från de statliga eller kommunala beställare Svevia ofta arbetar för genom att de trots sin storlek är en tight organisation som sitter på ett och samma ställe. Beslutsvägarna är korta och beslut kan fattas snabbt.

Kalle Mattsson bekräftar Tommy Johanssons beskrivning och säger att det handlar om ömsesidig förståelse.

– Vi måste förstå deras verksamhet för att vår ska fungera.

Fakta om arbetsplatsen

Uppdrag: Skapa mer utrymme inför utbyggnad av Gekås i Ullared.

Utförs: Genom att spränga bort berg som finns på platsen, schakta ur och göra grundläggningen för byggnaden.

Plats: Ullared.

Projekttid: Två etapper – 2016 och 2017.

Kontraktssumma: Cirka 45 miljoner.

#markarbete/ #teknik / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER