I den mobila jordtvätten renas jordmaterialet från förorenningar.

Foto: Agneta Milton

Sanering av PFOS i Kalmar

Nu ska den gamla brandövningsplatsen intill Kalmars ambulansstation saneras. Föroreningar som finns i marken är bland annat PFOS som förorenat dricksvattnet för miljoner invånare i Sverige.

Uppdrag

– Saneringen kommer utföras med en mobil jordtvätt som tvättar massorna rena från föroreningar. Vi gör allt arbete på plats på den förorenade ytan här i Kalmar vilket blir mycket effektivt på flera sätt genom att både de kostsamma men också miljöbelastande transporterna uteblir. De sanerade massorna lägger vi sedan bara tillbaka på plats när vi är färdiga, berättar Marie Eriksson, arbetschef på Svevia, som fått uppdraget.

Under 10 års tid har brandsläckningsövningar utförts på området med brandskum som innehållit så kallade högfluorerade ämnen. Föroreningen kan inte brytas ner av naturen och sprids främst genom vatten. I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum.

– Det var för ungefär två år sedan som vi kunde visa framgångsrika resultat med att sanera PFOS-förorenade jord med vår jordtvätt.

Tidigare fanns enbart tidskrävande och kostsamma metoder för att sanera det redan förorenade vattnet. Med Svevias metod saneras jorden från föroreningarna som på så vis inte förs vidare till vattendrag och vattentäkter.

– Att PFOS är så vattenlösligt är den stora problematiken när det ligger i marken. Men när vi kör massorna genom jordtvätten är den egenskapen till vår fördel.

Det förorenade vattnet som blir resultatet av tvättningen renas sedan i en vattenreningsutrustning som är kopplad till jordtvätten. Provtagning sker under hela saneringsarbetet för att säkerställa att de massor som återanvänds på platsen är rena.

Etablering av ytan pågår och saneringsarbetet påbörjas efter vintern. Kontraktssumma 1,9 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Kalmar landsting.

Fakta

PFOS ett ämne som inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. PFOS sprids främst genom vatten och fastläggs inte beständigt i sediment.

PFAS är en grupp perfluorerande och polyfluorerande ämnen som bland annat omfattas av PFOS.

Sedan år 2011 får brandsläckningsskum innehållande PFOS inte längre användas.

#sanering / #teknik / #markarbete

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER