Provtagning av jord vid sågverket i Lessebo.

Foto: Patrick Trägårdh

Sanering vid sågverket i Lessebo

Den gamla sågverksamheten har förorenat marken med bland annat arsenik. Nu saneras tomten för att bereda plats för ny industriverksamhet.

Uppdrag

Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att sanera marken i Lessebo, Kronobergs län. Det är Svevia som på uppdrag av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, utför saneringen.

- Det är framförallt rester från träimpregneringen, som förorenat marken med arsenik, säger Claes Dahrén, Svevia.

Uppdraget omfattar schaktning av massor, löpande miljökontroller, krossning av stenblock, bortforsling av förorenade massor till deponi, samt återfyllnad och återställning av marken.

- Det är ofta i de finaste fraktionerna, storlekarna av jordmaterialet som det finns höga halter av föroreningar. Alla massor siktas och vår miljökontrollant tar hela tiden löpande prover där vi utgår från de riktvärden vi fått av SGU. Massor som har för höga halter transporteras till deponi, medan övriga friska massor återanvänds för att fylla igen schakterna.

Under arbetets gång har det visat sig att det på tomten fanns en betydligt större mängd stenblock än förväntat. Dessa krossar Svevia på plats och använder som fyllningsmaterial, något som minskar transporterna.

Sanerings och återställningsarbetet av tomten beräknas vara klart till april.

#miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER