Säkerheten ett problem när dagvattenledningar under E18 genom Västerås skulle bytas ut.

Foto: Markus Marcetic

Ledningsarbete i tung trafik

Dagvattenledningar i betong från 60-talet har rasat ihop och behöver lagas. När ledningarna ligger under vältrafikerade E18 blir det en utmaning att utföra arbetet och behålla säkerheten för arbetarna när många bilister passerar i allt för hög hastighet.

Uppdrag

Spill- och dagvattenledningar i betongrör från 1960-talet när vägen byggdes. Ledningarna under E18 genom Västerås som med råge nått sin tekniska livslängd och hade gått sönder och rasat ihop på ett 20-tal ställen längs den 2,6 kilometer långa sträckan. Under 2016 renoverades ledningarna av Svevia.

– Vi började arbetet under 2015 med en större uppryckning av vägområdet och satte bland annat upp räcken där sådana saknas utmed vägkanten. Ledningsarbetet var steg två, berättar Johan Fischer, platschet på Svevia.

– På vissa ställen hade det varit problem med ett leda bort dagvattnet från E18. När det kommit riktiga skyfall blev det en sjö över vägen med resultat att bilisterna fick köra på vägrenen för att kunna ta sig förbi.

I samband med projektstart filmades ledningarna inifrån. Det var också då det upptäcktes hur skadade de var. På flera ställen hade de kraschat och det hade rasat in material. På en sträcka av cirka tre kilometer tvingades man suga bort cirka 300 ton grusmaterial ur ledningarna.

– Vi har gått ner på de skadade ställena och reparerat ledningarna. Det som tog lite tid, men som samtidigt spännande, var att allt inte är riktigt utmätt. Det mesta ligger dock i mittremsan, även om det fanns en del stick och några brunnar i vägkanterna.

– Efterhand som vi grävde upptäckt vi dessutom att rören har kraschat på flera ställen sedan vi filmade.

Efter att Svevia lagat ledningarna ska huvudledningen plus sido- och stickledningar relinas, vilket enkelt uttryckt innebär att en ny ledning dras i den gamla.

Vad är svårast med jobbet?

– Trafiken. På den delen av E18 som vi arbetade på passerar det 55 000 fordon per dygn, varav en stor del är tung trafik. Det bästa hade så klart varit om vi kunde ha stängt av hela vägen under tiden vi arbetar på den, men det går inte. Förutom att E18 är en viktig genomfartsled, används den också av västeråsarna för att förflytta sig inom stan.

Johan Fischer berättar att själva grävarbetet utförs av inhyrda underentreprenörer. En av dem är grävmaskinisten David Alriksson.

– Säkert 80 procent struntar i hastighetsbegränsningarna och kör alldeles för fort när de passerar oss. Som tur är inträffade inte några allvarliga olyckor förutom att några bilister har körde in i däckbuffertar. Andra tittar på annat än trafiken och kör in i bilen framför. Hade de hållit lägre hastighet hade säkert flera av olyckorna inte inträffat. Dessutom hade vår säkerhet ökat

Han får medhåll av vägarbetaren Robert Wister.

– Inte minst många yrkesförare kör alldeles för fort. Många saknar respekt för oss som arbetar ute på vägen.

För att minska risken för olyckor fanns en noggran planering för avspärrningarn och trafikomledningarna. Efterhand gjordes en del korrigeringar gjorts. Först sänktes hastigheten på sträckan till 70 kilometer i timmen och senare till 50 kilometer.

– Förutom att vi har försökte styra trafiken med hjälp av däckbuffertar, trafikdelningslister och GP-link, skapade vi små arbetsområden inom det stora som vi sedan flyttade med oss för varje grop vi arbetar i. Allt för att kunna skydda personalen där ute så mycket som möjligt, säger Johan Fischer.

#ledningar / #vatten / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER