Med dubbla trafiklotsar kunde trafiken flyta på samtidigt som E4 söder om Umeå fick ny asfalt.

Foto: Patrick Trägårdh

Dubbel trafiklots när E4 fick ny asfalt

Behovet av att utföra vägarbeten och lägga ny asfalt krockar ofta med sommartrafikerande turister som inte vill köa. Logistiken och säkerheten är avgörande för att få trafiken att flyta.

Uppdrag

Under sommaren har E4 söder om Umeå mellan Håknäs och Hörnefors fått ny beläggning. Den 15 kilometer långa sträckan trafikeras av 6000 fordon varje dag.

- I den här typen av uppdrag är det trafikregleringen som är den stora utmaningen, säger Ulf Thorén, platschef på Svevia som är den entreprenör som på uppdrag av Trafikverket utförde beläggningsarbetet.

För att öka säkerheten för medarbetarna och men också för att minimera långa bilköer och förseningarna så valde Svevia en lösning med trafikanordningar och dubbla väglotsar.

- Med lotsar får trafikanterna vägledning förbi arbetet och gör färre misstag. Och för oss som arbetar på vägen är det lättare att förhålla sig till passerande trafik när det sker organiserat, säger Ulf Thorén, Svevia.

Enligt honom har planering och kommunikation varit avgörande för att få logistiken att fungera.

- Det är flera olika arbetsmoment som pågår samtidigt med olika arbetsgrupper som alla har samarbetat på ett bra sätt. Fräsgänget, utläggarna, TA-specialister, vägvakter och trafiklotsar kommunicerade hela tiden med varandra och har hittat lösningar för att få allt att rulla på i en produktiv takt utan att tumma på säkerheten.

Stefan Arebratt, byggledare på Trafikverket i Västerbotten säger att det är vanligt att de förskriver att beläggningsuppdrag på högtrafikerade vägar ska utföras nattetid för att minimera påverkan av trafiken.

- Det var Svevias eget förslag att köra med dubbel lots. Fördelarna med att utföra arbetet dagtid är att det sliter mindre på personalen. Det händer oftare incidenter under nattarbeten. Lösningen ställer dock mycket höga krav på de som sköter trafikanordningarna. På det här jobbet funkade det jättebra.

Uppdraget omfattade utbyte av slitlagret genom att fräsa upp den gamla asfalten och ersätta den med ny. Den gamla asfalten har återvunnits på väg 514.

Faktaruta

Uppdrag: Beläggningsarbete i semestertrafiken på E4 med 6000 passerande fordon per dygn

Utmaning: Hög trafikbelastning av pendlare och semestertrafikanter. Stor risk för långa köbildningar.

Tid: Juni-juli 2017

Trafiklösning: Med trafikanordningar och dubbla trafiklotsar minskades olycksrisken för både trafikanter och vägarbetare.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER