Spåren genom Sundbyberg kommer att dras under jord när Mälarbanan mellan Tomteboda och Kalhäll byggs om för ökad kapacitet.

Foto: Max Isaksson

Sundbyberg blir helt när Mälarbanan går under jord

Två mil nya dubbelspår på Mälarbanan ska underlätta pendlandet i Mälardalen, men också stimulera bostadsbyggandet.

– En del i projektet är att gräva ner spåren genom Sundbyberg, vilket kan vara det viktigaste som har hänt i den här staden sedan den bildades, säger Peter Schilling (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Uppdrag

Den delen av Mälarbanan som går genom i nordvästra Stockholmsregionen är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor. Framför allt i rusningstid är trängseln stor, med bland annat återkommande förseningar som följd.

Utbyggnaden av banan har pågått sedan 2012 och beräknas när den är klar ha kostat 19,5 miljarder kronor (i 2017 års prisnivå).

Trafikverket

Eva Nordborg, Trafikverket

– Men det är inte hela banan som byggs ut, utan delen mellan Tomteboda och Kallhäll. Idag måste alla tåg – pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg – dela på två spår, vilket leder till köer och förseningar, säger Eva Nordberg som är Trafikverkets projektchef för Mälarbanan.

När den cirka 20 kilometer långa sträckan Tomteboda – Kallhäll byggts ut till fyrspår kommer pendeltågen att köras på egna spår i mitten och fjärr- och andra tåg på de yttre spåren.

– Förutom att kapaciteten ökar rejält, och därmed pendlingsmöjligheterna både inom Stockholms län och till städer i närheten, kommer anläggningen bli mycket mer robust och mindre sårbar jämfört med idag.

Eva Nordberg berättar att hela järnvägsanläggningen längs den cirka 20 kilometer långa sträckan byts ut. Det betyder att allt gammalt tas bort och ersätts med nytt, bland annat räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. I projektet ingår också nya pendeltågstationer, tunnlar och broar.

Ett par av delsträckorna är redan klara: Tomteboda – Huvudsta och Kallhäll-Barkarby.

Det som komplicerar byggandet är att det måste ske samtidigt som det går tåg i hög hastighet alldeles i närheten.

– Det hade så klart varit mycket enklare och mer effektivt om vi helt hade kunnat stänga av spåren medan vi arbetar, men det går inte. Men tre till fyra gånger per år, ofta i samband med någon längre helg eller under sommaren, stänger vi trafiken under en längre period för att vi ska kunna genomföra nödvändiga arbeten.

Om några år, tidigast 2021, väntas den mest komplicerade delen av arbetet påbörjas: Byggandet av en cirka två kilometer lång tunnel genom centrala Sundbyberg och Solna. Den delen av projektet väntas ta åtta år att färdigställa.

– Att det är många som direkt berörs av den delen av projektet, till exempel 14 000 närboende och flera tusen näringsidkare, gör det extra svårt. Samhället måste ju fungera även under bygget. Till det ska ställas de logistiska utmaningarna med att arbeta i en trång stad.

Genom att lägga spåren genom centrala Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel frigörs cirka 30 000 kvadratmeter mark. Staden får dessutom en ny stadskärna.

– Järnvägen var en gång i tiden en förutsättning för Sundbyberg. Men efterhand har spåren mer och mer fungerat som en avskiljare. Vi har försökt komma åt problemet med gångtunnlar och övergångar. Men det har inte fungerat speciellt bra, säger Peter Schilling (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

– När spåren nu kommer att grävas ner, och få ett lock över sig, kan vi få hela centrala Sundbyberg att växa ihop och bli en enhet. Det betyder oerhört mycket för oss. Det här kan vara det viktigaste projektet som staden har gått igenom sedan den bildades.

I Solna planeras 450 meter av Mälarbanan att läggas i tunnel.

– Det gör det möjligt att läka ihop två stadsdelar, säger kommunstyrelsens ordförande i Solna Pehr Granfalk (M).

#spår / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER