Foto: Skanska

Lång båtresa för Slussens nya bro

När Slussens nya bro är på plats kommer den förbinda Södermalm med Gamla Stan. Men bron, som tillverkas i Kina, måste färdas en lång väg innan den anländer till Stadsgården.

Uppdrag

Slussen är en av Stockholms viktigaste knutpunkter. Här passerar dagligen över 450 000 människor med kollektivtrafik och år 2030 beräknas antalet ha ökat till det dubbla. Men trafikplatsen är byggd för 80 år sedan och har nått sin tekniska livslängd. Den behöver också möta det ökande antalet resenärer som passerar. Dessutom måste kapaciteten för att släppa ut vatten ur Mälaren ökas för att säkra dricksvattentäkten.

Skanska är en av entreprenörerna som Stockholms stad anlitat för att utföra bygget och reparationen av nya Slussen. En del i Skanskas uppdrag är den nya bron som ska ta biltrafik, busstrafik, gående och cyklister mellan Södermalm och Gamla Stan. Uppdraget innefattar allt från planering och projektering till tillverkning, leverans och montage av den nya bron.

Bron blir 140 meter lång, 45 meter bred och väger hela 3 400 ton. Höjden varierar mellan en och sju meter. Bron är designad av arkitektbyrån Foster + Partners som bland annat har ritat nya Årstabron i Stockholm och Viaduc de Millau i Frankrike.

Brons varma gyllene färg är vald för att harmoniera med den omkringliggande bebyggelsen. Färgen är också tänkt att vara behaglig för alla de människor som dagligen kommer passera både under, på och vid sidan av bron och därmed ser den på nära håll.

För tillverkning av bron kontaktade Skanska flertalet leverantörer, främst från Europa och Kina. Då arbetsmiljö är mycket viktigt så undersöktes alla aktuella anbudsgivare ordentligt innan anbudsprocessen påbörjades. De kinesiska leverantörerna utvärderades på plats, de besöktes och reviderades utifrån bland annat arbetsmiljö, etik och miljö.

Till slut föll valet på CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) en av de största brotillverkarna i världen. De har en modern produktionsanläggning anpassad efter storleken på konstruktionen, har bevisat bra kvalitet på tidigare levererade stålkonstruktioner och har relativt nya produktionsanläggningar med modern produktionsutrustning och hög grad av automation.

Bron tillverkas och monteras i Kina och transporteras sedan i ett stycke från Kina till Stadsgården i Stockholm med så kallad semi-submersible transport ship. För att möjliggöra transporten har två specialkonstruerade pontoner tillverkats, på vilka bron fästs i samband med lastning i Kina.

I en och en halv månad kommer bron färdas, från Kina via Suez-kanalen, över Medelhavet, genom engelska kanalen och Östersjön, för att slutligen anlända till Stadsgården i Stockholm. För att minska miljöpåverkan av att bron transporteras så lång väg så klimatkompenseras hela sjötransporten via certifierat externt organ.

Väl på plats i Stockholm sänks fartygets däck ned ett antal meter under vattenytan. Bron som redan är placerad på pontoner flyter då ut ovanför fartyget. Sedan kommer bogserbåtar att förflytta bron intill Stadsgårdsleden. Bron flyter sedan in på pontoner in i avbördningskanalerna, därefter fylls pontonerna med vatten och bron sänks ned på sina stöd.

Montagearbetet kommer att ske under våren 2020. När bron sedan öppnas för trafik, kan del två av Skanskas entreprenad påbörjas: att riva den västra bron och ersätta den med vattennära promenadstråk.

#bro

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER