Foto: Svevia

Trolltallen i Enhörna kronsäkras

Den gamla trolltallen i Enhörna ska få hjälp med att hålla ihop sin trädkrona. På måndag den 2 mars kommer därför framkomligheten på väg 522 att vara tillfälligt påverkad under ett par timmar medan arbetet pågår.

Uppdrag

Som bilist är det omöjligt att inte lägga märke till den stora och nästa 28 meter höga tallen som står så ovanligt nära väg 522 på sträckan mellan Södertälje och Enhörna. Och det får den göra eftersom den har ett stort kulturminnesvärde.

På uppdrag av Trafikverket sköter Svevia om drift- och underhåll av vägnätet inom driftområde Järna. Trolltallen är en del av det uppdraget.

– Det funkar så. Kulturminnen som finns i vägområdet är Trafikverkets ansvar. De i sin tur formulerar till oss entreprenörer hur vi förväntas sköta om dem. När det gäller just Trolltallen har en arborist gjort bedömningen att tallens krona behöver säkras för att undvika att den delar på sig, säger platschef Anders Pettersson, Svevia

Redan 1955 blev tallen fridlyst av Länsstyrelsen som ett naturminne och har av Riksantikvarieämbetet även blivit ett lagskyddat fornminne. En trolltall eller ett smörjträd som det också kallas, är två unga trädplantor som växt ihop men där det skapats ett hål mellan stammarna. Enligt gammal folktro hade hålen en medicinsk kraft som kunde bota sjukdomar.

– På Svevia är vi specialister på vägar inte tallar. Själva kronsäkringen kommer därför att utföras av professionella arborister. Men det måste vara säkert att arbeta på och vid vägar. Så vår insats blir att trygga säkerheten för trafikanter och för de som arbetar med tallen genom att sätta ut tillfälliga trafikanordningar på vägen i samband med arbetet.

Arbetet är planerat till måndag den 2 mars.

– Vägen kommer att vara delvis öppen under dagen, men under några timmar ha begränsad framkomlighet med sänkt hastighet, säger Anders Pettersson, Svevia.

#vägar / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER