Foto: Michael Knoll

Planering av el-väg mellan Nynäshamn och Västerhaninge

En ny elväg med dynamisk laddning av fordon under färd ska uppföras på sträckan Nynäshamn–Västerhaninge. Elvägen är en del av Trafikverkets nationella plan för elvägar och kan bli en av de första permanenta anläggningarna i världen av detta slag.

Uppdrag

Sweco har fått uppdraget att ta fram en vägplan för att elektrifiera den regionalt betydande väg 73, som binder samman Stockholm med Nynäshamn. Sträckan är 26 kilometer lång och planeras att tas i bruk redan 2023. Elvägen är tänkt att förses med så kallad dynamisk laddning där elfordon laddas samtidigt som de kör på vägbanan och i Swecos uppdrag ingår att beskriva konsekvenserna av tre olika tekniker för att förse fordonen med el. Uppdraget påbörjades i februari och ska vara slutfört hösten 2021.

Projektet är ett spännande exempel på hur traditionella vägar kan utvecklas med ny teknik, skriver Sweco i ett pressmeddelande.

Väg 73 har en viktig regional funktion och bygger samman Stockholm med Nynäshamn och Gotland. Här kommer också trafiken öka när den nya godshamnen i Norvik öppnar. Parallellt med väg 73 går även järnväg med godstrafik och pendeltåg. Målet är att lastbilstrafik från Nynäshamn och Norvik ska kunna drivas med el till Västerhaninge och även ladda sina batterier för vidare färd mot bland annat Stockholm. Den nya elvägen kan komma att bli den första permanenta vägen i världen som använder dynamisk laddning, när den beräknas stå klar 2023.

– En utmaning i projektet är den tighta tidplanen som ställer extra krav på vår samverkan och dialogen med Trafikverket. Vi förväntas också vara proaktiva och bidra med vår breda kompetens för att beskriva vägens påverkan på omgivningen, vilket känns väldigt roligt, säger Erik Fransson, uppdragsledare på Sweco.

#Teknik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER