Mer vintervägunderhåll och bättre bärighet ska höja säkerheten på sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Foto: Fredrik Lindström

Mer vinterunderhåll och bättre bärighet mellan Kaunisvaara och Svappavaara

Trafikverket och Kaunis Iron AB har undertecknat ett avtal som innebär att Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor till förstärkning och ombyggnation av vägsträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Uppdrag

Kaunis Iron kör malmtransporter från gruvan i Kaunisvaara till omlastningsterminalen i Svappavaara. De befintliga vägarna har idag inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna under en längre tid. Vägarna byggs därför nu om för att öka bärigheten, framkomligheten och trafiksäkerheten. Det skriver Kaunis Iron AB på sin hemsida.

– Självklart ska vi göra vad vi kan för att bygga bort eventuella risker och förbättra de sträckor som vi trafikerar. Vi vill ta vårt ansvar för att bidra till en höjd trafiksäkerhet för alla som kör bil på den aktuella sträckan, säger Klas Dagertun, VD Kaunis Iron AB.

Ett medfinansieringsavtal har undertecknats av Kaunis Iron och Trafikverket som totalt omfattar 1 173 miljoner kronor, varav Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor. Avtalet innebär i korthet att Trafikverket står för kostnaden för att uppgradera vägen för transporter upp till 74 ton (BK4). Kaunis Iron står för kostnaden för de anpassningar som krävs för att klara trafik med fordon med en bruttovikt om 90 ton.

Dessutom kommer gruvbolaget att bekosta ett förhöjt underhåll på sex miljoner kronor årligen på den aktuella sträckan, vilket bland annat innebär en högre standard för vinterväghållning. Kaunis Iron behöver fortsatt ansöka om dispens för att köra malmtransporterna.

Utöver bärighetshöjande åtgärder på vägarna så kommer även broarna över Torneälven och Tärendö älv att bytas ut. I projektet ingår även bygget av förbifarterna i Vittangi och Masugnsbyn som innebär kortare transportsträcka, ökad framkomligheten samt höjd säkerhet för oskyddade trafikanter.

En del av byggnationen 2020-2023

  • Förbifart Vittangi – beräknad klar 2021
  • Förbifart Masugnsbyn – beräknad klar 2021
  • Anttis-Lovikka – beräknad klar 2021
  • Junosuando-Masugnsbyn – beräknad klar 2022
  • Bro över Tärendö älv – beräknad klar 2023

#säkerhet / #Transport / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER