I Burträsk på berget Blåbergsliden håller en ny vindkraftpark på att ta form. Svevia utför allt förberedande markarbete. Platschef är Robert Näsström till höger, här i samspråk med pumpförare Tommy Jonsson.

Foto: Henke Olofsson

Bygga vindkraftpark i Blåbergsliden - ett blåsigt uppdrag

På berget Blåbergsliden utanför Burträsk i Västerbotten, håller en ny vindkraftpark på att ta form. På uppdrag av Blåbergliden vind AB, ett dotterbolag till Holmen AB, utför Svevia allt förberedande mark- och anläggningsarbete innan de 26 nya vindkraftverken ska resas.

Uppdrag

Nederbörden börjar gå från snö till snöblandat regn och det kommer mer från sidan än uppifrån – något av det minst önskvärda vädret, som platschef Robert Näsström och hans kollegor kan önska sig. När fundamenten till den blivande vindkraftparken i Blåbergsliden utanför Burträsk ska anläggas, är den annalkande vintern deras största utmaning.

henke olofsson

Robert Näsström, Svevia.

Svevia har varit på plats sedan april. Uppdraget är att utföra allt förberedande mark- och anläggningsarbete innan resningen av vindkraftturbinerna kan genomföras. Det innebär att Svevia rustar upp 14 kilometer av befintliga vägar och bryter tio kilometer helt nya, genom obanad terräng. Och det är rejäla vägar, som ska ha bredd och bärighet för att hålla för de stora, långa och tunga transporterna med vindkraftssnurror. Utöver det ska flera kilometer kabel grävas ner, 26 vindkraftfundament gjutas och 26 kranplaner anläggas. Kranplaner är de markförstärkta ytorna som byggs för att skapa en stabil grund för de enorma kranar som lyfter turbinerna på plats.

Den dag som I Perspektiv besöker Blåbergsliden ska ett av de fundament som ligger i utkanten av området gjutas. Robert kliver in i sin bil och drar på värmen. Han vill ta en titt på dagens gjutningsarbete och passar samtidigt på att beskriva allt som händer uppe på berget.

– Svevia projektleder entreprenaden med totalt sju medarbetare. På plats har vi, förutom mig, en arbetsledare för markarbeten, tre arbetsledare för betongarbeten, en mätare och en entreprenadingenjör. Men det operativa arbetet utförs av våra underentreprenörer.

Framme vid fundamentet som ska gjutas träffar vi Marcus Kjellkvist från underentreprenören Jönsson Betong AB. Hans uppgift är att övervaka den större av de två mobila betongblandarna där grus öses in i ena ändan och kommer ut som betong i den andra. Hur produktionen fortlöper går att avläsa på utsidan av maskinen, som kan producera 80 kubik betong i timmen.

Här står även Daniel Persson, som är pumpförare. Han styr utflödet av betong och förser dem som gjuter fundamentet med rätt mängd betong på rätt ställe. Ett fundament om dagen blir det, tills alla 26 är klara.

Allt går enligt tidsplanen, men det betyder inte att projektet inte har stött på problem.

– I går, till exempel, gick den mindre betongblandaren sönder, vilket innebar att en medarbetare från Jönsson Betong AB fick sätta sig i en maskin som fanns i Västergötland och klockan 12.00 påbörja färden upp till Västerbottens inland.

För att kunna gjuta måste armeringen vara minst fem plusgrader och behöver därför också värmas innan arbetet med betongen kan starta. När vintern och de stora snömängderna kommer, går det inte längre att utföra gjutningsarbete, så planen är att så gott som allt ska vara klart före jul.

– Sedan kommer vi tillbaka och gör klart det sista. Från april och framåt är det mest justeringsjobb, säger Robert Näsström.

För dagen är sikten mest vitblaskig av den yrande blötsnön, men Robert berättar att klara dagar är utsikten milsvid på sina ställen. Vyerna är en bonus i hans arbete, då de flesta vindkraftsprojekt utförs i samma typ av miljö.

– Men innanför bommarna på vårt arbetsområde är det sig rätt likt var vi än är.

En vindkraftpark väcker, både på gott och ont, oftast många frågor och stort intresse från bland annat intilliggande markägare och jaktlag i området. Här i Burträsk har han har enbart mött positiva röster sedan projektet drog igång.

– Dialogen har fungerat bra. Alla har varit hjälpsamma, säger han.

På de tre senaste vindkraftsprojekten har arbetslaget bestått av nästan samma personer. Det skapar gemenskap och gör att arbetet flyter på lättsamt. På kvällarna äter de middag ihop och pratar.

– Vi umgås och pratar om livets mysterier. Och vi brukar försöka komma oss ut och motionera lite på kvällarna, men det tar emot när det är mörkt och snö, säger han.

Variationen i arbetet är roligast, tycker Robert. Planering, vara ute i produktion, möten, ekonomi och att rycka ut och köra hjullastare om det behövs. Eftersom han tidigare arbetat på entreprenadsidan är han välbekant med många delar av processen. Planering och logistik som ska klaffa för att allt ska rulla på, är vad som kräver mest av honom.

– Jag är ute ungefär 40 procent av min arbetsvecka och på kontoret resten av tiden. Mitt jobb är inte det som sker i dag, utan det som sker om två veckor. Om vi gjuter i dag kan vi inte vara på samma plats och gräva kabel samtidigt. Fokus ligger på att bli klar enligt planen.

På en vägg intill hans skrivbord sitter en stor whiteboard, indelad i ett rutnät fullt med information.

– Den ger mig överblick. Här står allt som måste planeras, genomföras och följas upp. Det är väldigt skönt när jag får skriva med den gröna pennan, eftersom det betyder att något är klart, säger Robert Näsström.

Fakta vindkraftparken Blåbergsliden

Plats: Blåbergsliden, Burträsk.

Kund: Blåbergsliden Vind AB, som ägs av Holmen AB.

Antal snurror: 26.

Snurrornas storlek: Rotorbladens diameter är 158 meter; totalhöjden är 200 meter.

Uppdrag: 24 kilometer kabel, 10 kilometer nybrytning av väg, 14 kilometer upprustning av väg, anläggning av cirka 90 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor (kranplaner) och 26 fundament för vindkraftverk.

Förväntad produktion: Drygt 400 GWh per år, vilket ger el till cirka 100 000 hushåll.

Start och klart: Projektstart den 15 april. Hela parken med resta vindkraftverk ska stå klart sista oktober 2021.

#vindkraft / #energi / #vägar /#betong

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER