Markus Texén, platschef på Svevia i Uddevalla gillar jobbet som platschef. –Hur vi får allt att flyta, samarbetet mellan personal, balansen mellan små och större uppdrag. Även de mjuka värdena, hur folk mår och hur vi har det på våra arbetsplatser är vad jag personligen fokuserar mest på och tycker är roligast, säger Marcus.

Foto: Svante Örnberg

Vintervägunderhåll från kust till inlandsklimat

 –Vår största utmaning under vintersäsongen är att vårt område rymmer flera olika väderzoner, säger Marcus Texén, platschef driftområde Uddevalla.

Uppdrag

Var och en gör sina egna associationer med årstiderna. Det kan vara syrenens blomning, luciatåget på förskolan eller hemmalagets första match för säsongen.

För en platschef på Svevia ser året ut så här: Vår betyder att sopa bort vinterns grus från gator och torg, att suga brunnar, inventera beläggning och att se över räcken och skyltar. Sommar innebär slåtter. Att alltså med maskin klippa ner den växtlighet längs vägar som riskerar att så småningom börja skymma sikten. Höst är tid för att se över stödremsan, den lilla sträng av grus som ligger utanför vägrenen och ser till så att det inte blir ett för abrupt slut på asfalten om ett hjul kommer utanför kanten. Plus att avsluta slåttersäsongen. Vinter är tiden mellan 1 oktober och 30 april då Trafikverkets kontrakt för basunderhåll bestämmer att det är vintersäsong med fokus på att halkbekämpa och snöröja.

Inom driftområde Uddevalla betyder det att se till att traktens dryga 90 mil vägar är säkra och framkomliga. Under samma tidsperiod har Svevias underentreprenörer en timme på sig att inställa sig med komplett utrustning, när driftområdets vinterjourhavande så bestämmer.

– Min roll är att samordna allt det här, säger Marcus Texén. Gå igenom alla rutter, se till att våra underentreprenörer gått de utbildningar de ska, stötta de som arbetar som vinterjourhavande – och få allt att hänga ihop ekonomiskt.

Som ett led i det har Marcus och kollegorna i intilliggande driftområden sedan ett par år infört ett nytt arbetssätt. Inför vintersäsongen avsätts två dagar i början av oktober då alla åkare som har kontrakt med Svevia kommer och visar upp sin bil.

– Då träffar vi en åkare per timme ungefär och går igenom att hydraulik, belysning och gps:en funkar. Att saltspridaren är rätt injusterad och att all utrustning passar och funkar som den ska, säger Marcus.

Med då är också representanter från Arento, som äger utrustningen som Svevia hyr – plog, saltspridare, tankar för lake – som monteras på bilen.

– Det är ett av få tillfällen jag som platschef är ute, jag gillar det och att det händer saker. Annars innebär jobbet för mig mest kontorstjänst. Oftast på plats i Uddevalla men en dag i veckan brukar jag försöka att jobba hemifrån Göteborg.

Vari ligger tjusningen med jobbet som platschef?

– Hur vi får allt att flyta, samarbetet mellan personal, balansen mellan små och större uppdrag. Även de mjuka värdena, hur folk mår och hur vi har det på våra arbetsplatser är vad jag personligen fokuserar mest på och tycker är roligast, säger Marcus.

Och utmaningen för just Uddevalla?

– Vårt driftområde sträcker sig från kust via mindre fjäll till inland. Vissa vägar på ön Orust plogade vi inte en enda gång ifjol, uppåt Hedekas har vi faktiskt lite höjder och längre inåt landet kan det komma ordentligt med snö. Så det är väldigt olika förutsättningar och svårigheten är att göra korrekta bedömningar av när vi behöver gå ut. Vi balanserar kostnaden för att gå ut mot uppdraget att hålla vägarna säkra, säger Marcus.

Snart är januari slut och februari ska ta sin början. Vi tar bilen från det varma kontoret ner till hamnen. För några dagar sedan låg ett vitt snötäcke på marken. Det är nu borta och allt känns tvärgrått och vått. Längs kajerna syns flera fartyg från Stenas rederi i Göteborg. Kranar, containrar och Svevias gigantiska blå salttält. Och framför det en gula maskine. Det är en saturator, maskinen där vatten blandas med salt (drygt 20 procent) till den lösning som kallas lake som tappas på bilarnas tankar för att sen spridas på bohusländska och västgötska vägar.

Tillräckligt mycket salt för att tina snö och is men inte mer eftersom salt kostar både pengar och miljöpåverkan. Det gäller att hitta balansen, som inte alltid stämmer överens med allmänhetens idé om hur vägarna bör se ut.

– Det är en del som hör av sig, säger Marcus. Men det är inte vår uppgift att föra dialog med allmänheten, vi hänvisar dem till Trafikverket. Vi har kriterier för vad och hur vi ska göra, vi svarar mot dem och inte mot allmänheten.

Så länge Svevia klarar kraven på hur vägarna ska se ut en viss tid efter att det slutat snöa har företaget fullföljt sitt uppdrag. Och hur kraven ser ut beror på vägklass. Exempelvis ska en väg av klass 1, en motorled, tre timmar efter att snöfallet har upphört vara svart som i ren asfalt.

– Det där med vad olika vägar tillhör för klass lär man sig snart, enligt Marcus.

– Jag älskar att åka skidor och kör till Åre ett par gånger per säsong och kan inte låta bli att reflektera över när en väg ändrar klass. Jag kollar också gärna hur väl det är kantskuret och dikat. Lite yrkesskadad är man väl, säger Marcus Texén.

Driftområde Uddevalla

Vägnät som ingår i kontraktet: 977 kilometer.

Mest trafikerat: E6 med cirka 10 000 fordon per dygn och Rv 44 som är en stadsmotorväg genom Uddevalla med cirka 14 000 fordon per dygn.

Ö-underhåll: I kontraktet ingår Orust plus ytterligare tre mindre öar med färjetrafik. För de tre små öarna finns en lokal åkare som på uppdrag av Svevia sköter vägunderhållet för respektive ö.

Driftkontraktet: Sedan 2015, inne på det andra och sista optionsåret. Ny upphandling inför säsongen 2021.

Arbetsplatsen: Driftområde Uddevalla är en del av en arbetsplats med totalt 40 medarbetare. På arbetsplatsen finns även driftområde Norra Bohuslän, driftområde Trollhättan, en organisation för TA-affären samt en för driftrelaterade anläggningsuppdrag.

#underhåll / #vinter / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER