Foto: Patrick Trägårdh

Svevia bygger gång- och cykelbro i Östersund

Svevia ska bygga en 200 meter lång stålbro över bangården i Östersund. Gång- och cykelbron knyter ihop bostadsområdet Storsjö Strand med centrala Östersund och ger smidig tillgång till perrongen.

Uppdrag

Brons två landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand och sträcker sig alltså över både bangårdens nio spår, Ringvägen och en gång- och cykelväg.

Uppdraget omfattar även el- och VA-arbeten samt anläggande av hiss och trapphus på båda sidor om spårområdet.

– Med den här bron kommer sträckan mellan Östersund och Storsjö Strand att kortas med nästan en kilometer så den kommer säkert att bli uppskattad. Med utsikt mot storsjön kommer också en bred sittvänlig trappa att anläggas berättar Magnus Skoglund, Svevia

Enligt honom är det inte är ovanligt att människor på olika sätt försöker gena över byggarbetsplatser.

– Säkerheten måste alltid komma först. Jag vill verkligen uppmana alla Östersundsbor att respektera våra avstängningar och anvisningar under byggtiden för sin egen och våra medarbetares säkerhet.

Hela bron kommer att byggas i stål och består egentligen av fem sektioner. Ståldelarna tillverkas i fabrik och levereras till Östersund i delar som sedan svetsas ihop och lyfts på plats. Den längsta delen av bron, som går över bangården, är 56 meter lång och kommer att vara tillverkad av rostfritt stål.

– Rostfritt kräver mindre löpande underhåll. Att till exempel måla en stålbro som går över en järnväg är ett riskfyllt arbete. Genom att välja rostfritt material kan det undvikas, förklarar Magnus Skoglund.

Det är Östersunds kommun som finansierar bron, men projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, som äger järnvägsanläggningen och därför ansvarar för projektering och byggnation. Kontraktet är en totalentreprenad och värt cirka 70 miljoner kronor. Bron beräknas stå klar kring årsskiftet 2022–2023.

#bro / #stål / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER