Stockholms stads driftavtal för Farsta Skarpnäck efterfrågar tjänster på ett helt nytt sätt.

Foto: Pixabay

Papperskorgar ger signal i den nya tidens driftavtal

Som man frågar får man svar, sägs det. När Trafikkontoret i Stockholms stad efterfrågade en entreprenör med flexibla lösningar, klimatsmarta rutiner och viljan att tänka nytt, svarade Svevia med att anta utmaningen. Tillsammans driver nu aktörerna utvecklingen framåt inom gatudrift och renhållning i Farsta och Skarpnäck.

Uppdrag

Med hjälp av modern teknik ska de närmare 400 skräpkorgarna i Farsta och Skarpnäck själva signalera när de behöver tömmas. Överlag blir driftarbetet framöver mer effektivt och mindre miljöbelastande. Ett nytt avtal mellan Svevia och Stockholms stad fokuserar på hållbara, smarta arbetssätt och allra mest spännande är de nya lösningarna kring städning och tömning av papperskorgar.

I grund och botten är kontraktet ett klassiskt kommunalt driftuppdrag. Svevia ska som ny entreprenör i området utföra skötsel av gator och torg i stadsdelarna Farsta och Skarpnäck, södra Stockholm. Arbetet styrs av årstiderna - snö ska röjas, sand tas om hand, gator ska sopas och löv städas undan. I uppdraget ingår även tömning av papperskorgar. Så långt är allt som vanligt när vi pratar om drift av stads- och gaturum. Men i övrigt, är det mesta helt nytt.

Driftuppdragen styrs vanligtvis med hjälp av en överenskommen frekvens. Samma platser besöks, på samma tidpunkter enligt givet schema. Ett tryggt, invant mönster - men utan utrymme för flexibilitet eller tillfälliga förändringar. Den tiden är förbi. Med start den 1 september ska gator och torg i Farsta och Skarpnäck skötas utifrån funktion och behov, istället för frekvens.

Svevia

Ninos Lahdo, arbetschef på Svevia.

Ninos Lahdo, arbetschef på Svevia, berättar om nya sätt att tänka och arbeta på uppdrag av Stockholms stad.

-Trafikkontoret kräver bland annat att arbetet ska utgå från funktion och behov. Vi ska med tiden lära oss vilka platser som behöver besökas oftare och vilka vi kanske kan dra ner underhållet för, vid vissa tidpunkter. Det innebär stora skillnader i vårt sätt att arbeta. Även ersättningsmässigt, då vi istället för ett fast pris får betalt för varje enskild arbetsinsats. Det gör att vi måste jobba smart och hela tiden vara på tå, förklarar Ninos.

Att utgå från behovsanalyser är effektivt då förutsättningarna för olika platser förändras över årstider, folkmängd och väder. En varm sommardag - efter en folkrik kväll på stadens torg - är troligtvis städbehovet större än vid en iskall novembergata, garanterat fri från bortslängda glasspapper. Ett skallkrav i upphandlingen var därför att entreprenören ska tillhandahålla ett system med positionering och sensorer som mäter fyllnadsgraden i områdets papperskorgar. Systemet ska på sikt också skapa en ruttoptimering, som minimerar onödiga körningar.

Ninos berättar med förtjusning om hur ny teknik bidrar till smartare arbetssätt.

-Vi installerar sensorer i varenda skräpkorg och följer sen utvecklingen via skärmen. På en digital karta visar lampor fyllnadsgraden och vi får en signal när det är dags för tömning. Systemet använder också informationen till att skapa mönster och optimera våra körvägar, det gör att vi slipper åka och kolla varenda korg och ger oss möjligheter att planera vårt arbete betydligt bättre. En häftig teknik som verkligen effektiviserar, säger Ninos.

Något liknande system har aldrig tidigare använts i motsvarande omfattning. Stockholm stads upphandling angav tydligt att den vinnande entreprenören också ansvarar för inköp och implementering av ett digitalt system som motsvarar de tuffa kraven som ställs i Farsta och Skarpnäck.

-Vi gillar ju den här typen av utmaningar. Tekniken är mogen och Svevia vill alltid vara med och driva utveckling. Specifikationen angav att systemet måste klara mätningar på procentuell nivå och kunna ruttoptimera. Vi visste vad som krävdes av den tekniska lösningen, men hade inte järnkoll på hur vi skulle lösa det, ler Ninos.

Systemföretaget BM-systems visste exakt vad Svevia behövde. Med mångårig erfarenhet av att digitalisera arbetsflöden och optimera verksamheter fick affärsutvecklare Mats Wärme med kollegor uppdraget att lösa uppgiften att få närmare 400 skräpkorgar att prata både med varandra och med Svevia. Lösningen blev en anpassad variant av ett befintligt system, framtaget av BM-systems, byggt på intelligenta sensorer som ställs in på olika mätintervall.

BM-System

Mats Wärme, BM-System

Mats Wärme är glad att Stockholms stad väljer att kräva den här typen av lösning och han är övertygad om att dagens tekniska möjligheter bara är början på en flodvåg av uppkopplade prylar, även i storskaliga sammanhang.

-Det är fantastiskt glädjande att se kommunala skallkrav och entreprenörer med framåtanda. Dagens kommunikationsteknik är effektiv både kostnads- och energiförbrukningsmässigt och det är först nu aktuellt att ha batteridrivna sensorer ute i fält, det har varit för dyrt tidigare. Batterierna i sensorerna håller i minst fyra år, de mäter hela tiden och projekten kan fortfarande räknas hem ekonomiskt. Tekniken skapar enorma möjligheter att få ner miljöpåverkan och visar hur resurser bör fördelas på rätt saker, säger Mats.

Tuffa upphandlingskrav ökar innovationstakt och effektivitet. Att arbeta efter modeller som förbättrar dynamik och flexibilitet skapar i bästa fall också ekonomisk lönsamhet, åtminstone på lång sikt. Som stor beställarorganisation spelar Stockholms stad en oerhört viktig roll i att driva marknaden i en mer hållbar riktning.

Jarina Edlund, enhetschef för stadsmiljöavdelningen på Trafikkontoret Stockholms stad, betonar att kravställningen framförallt handlar om hållbarhet och miljöhänsyn.

- Vi vill ställa hårda krav och undersöker alltid möjligheter att ytterligare skärpa miljökraven. Vi vägleds av miljöprogrammet och klimathandlingsplanen för 2020 - 2023. Trafikkontoret har bland annat tilldelats ett utsläppsbeting med en minskning om 10 000 ton växthusgaser, vilket vi har i uppgift att uppnå fram till 2023. För oss är det fullständigt avgörande att samarbeta med entreprenörer som delar vår vision om en hållbar stad. Här fungerar både dialog och arbete med Svevia mycket bra på alla plan, säger Jarina.

#kommun / #underhåll / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER