Foto: Fredrik Schlyter

Väglaboratoriet som vet allt om sten, bitumen och asfalt

Asfalt är väl asfalt, helt enkelt. Eller? Ett besök hos Örebros egen labbsuperfemma visar att asfalt är allt annat än enkelt. Bakom funktionen hos våra vägars så viktiga beläggningsskikt gömmer sig en hel värld av specialistkunskap.

Uppdrag

Tursamt nog befolkas den för många ganska okända asfaltvärlden av unika specialister som Josefine Carlsson och hennes kollegor. Lite unikt med just de här unika specialisterna är att det enda sättet att bli en specialist, är genom att lära sig jobbet från grunden, bokstavligen.

Det finns ingen universitetskurs eller gymnasieutbildning som berättar hur man blir grym på vare sig receptblandning eller kvalitets- och produktionskontroll av asfalt. Gänget på Svevias väglaboratorium i Örebro har alla lärt sig sitt jobb genom att känna, andas och leva med bitumen, emulsion, provtryckningar och stenmassa. Och inte minst, genom ett stort engagemang, ett genuint eget intresse och ett förbehållslöst teamwork.

Svevia har sju laboratorier som arbetar med att analysera vägkonstruktionens alla delar: ballast, asfalt och bindemedel. I Örebro är det en samspelt och varierad kvintett. Här jobbar Josefine, platschef med ett förflutet som teamledande administratör, Kent, med mångårig erfarenhet av vägarbete, och Caroline, som i grunden är florist. Kollegan Johnny kommer närmast från bilbranschen och så mentorn Conny, som liksom är facit till det mesta. Det Conny inte kan om vägar och asfalt är inte värt att veta. Med slående olika bakgrund,
erfarenhet och kunskap delar de fem kollegorna i dag samma yrkestitel: laboratorietekniker på Svevia.

Josefine Carlsson berättar hur fint de fem kompletterar varandra i vardagen.

– Vi är ett riktigt bra team som medvetet är sammansatt utifrån olika styrkor. Våra personligheter skiljer oss åt, vi är bra på olika saker och har olika spetskompetens och ansvarsområden. Det innebär inte att vi inte kan varandras jobb eller hjälps åt. Snarare precis tvärtom, säger Josefine.

Steget från att binda praktfulla blomsterbuketter till att kontrollera stenar, kan tyckas långt. Det är det också, skrattar Caroline Birgersson som jobbat på väglabbet i Örebro i drygt ett år och inte har ångrat branschbytet en sekund. Omsorgsfullt kvalitetssäkrar Caroline ballast från tillverkning, eller asfalt som ska ut på väg.

Epitetet ”stenhårt material” borde rimligen gälla för alla stenar, men icke. En sten som nöts fort, passar exempelvis inte alls för användning på asfaltens övre lager, som är det som slits mest. Liksom det mesta
annat med asfalt är också stenar unika och passar mer eller mindre bra för ett specifikt användningsområde. Precis som olika sammansättningar av bindemedel.

Asfalt skapas av sten och bitumen, som är ett bindemedel bestående av kolväten. Genom att variera stenmaterial och bindemedel får man olika sorters asfalt. Här gäller noggranna mätningar, utförda med fingertoppskänsla. Olika kvalitet på bitumenemulsionen ger
asfalten olika egenskaper.

Vi är inne på Kent Nylanders expertområde. Kent hanterar en avancerad process av mätningar med analyser i olika steg. Med hjälp av specificerade värden och Trafikverkets krav, analyserar Kent olika asfaltprodukter och kan i detalj tala om för beställaren vilken kvalitet produkten har. Ska hårt eller mjukt bitumen användas, hur slitstarka måste stenarna vara? Det beror på vad vägen – och asfalten – ska användas till. Kent och Caroline utvecklar resonemanget tillsammans.

– Olika användningsområden i trafiken kräver olika asfaltblandningar. Det finns så många olika typer av vägar, dessutom med olika geografiska förutsättningar. Bara som ett enda litet konkret exempel kan vi säga att i rondeller används ett speciellt bitumen som skapar ett mer elastiskt underlag än på raka sträckor. Det finns verkligen hur många varianter och specifikationer som helst, förklarar experterna unisont.

Josefin beskriver hur väglabbets uppdrag sträcker sig från tillverkningsprocessen till efterkontroller, och långt vidare ut på våra vägar. Laboratorieteknikernas många tester, analyser och kontrollfunktioner utförs också när asfalten väl ligger på plats.

Fältarbetarna Conny Nilsson och Johnny Olsson åtar sig olika uppdrag land och rike runt. De provtrycker och kollar bärighet i marken
inför byggen. De borrar och analyserar hålrum, vägmaterial och tjocklek av asfalt på alla möjliga och omöjliga platser. Johnny, som började på Svevia i mars i år, är sist in i gänget, men han har
redan avverkat dryga 1 700 mil i bil. Conny, med mer än 20 års erfarenhet av fältarbete, börjar närma sig pension och är en oslagbar mentor.

– Jag suger i mig allt jag kan av Connys enorma kunskap. Det finns nog inte någon i hela världen som har gjort fler provtryckningar av
obundet material än han, konstaterar Johnny.

Conny, som tidigt började jobba med vit marmor, var en tid på Skanska innan han kom till Vägverket Produktion år 2001 för att arbeta med svart asfalt. När han väl går i pension mister Örebros väglabb en värdefull kunskapskälla och en fantastisk kollega, säger Josefine. Men än finns tid att lära av ”facit”, som hon lite skämtsamt kallar honom.

Asfalt läggs alltid i tre olika lager. Bärlager, bindlager och slitlager. Motorvägar kräver ett annat slitlager än gångbanor, och det som
alltså styr sammansättningen är olika slags bitumen och olika slags sten. Och så Josefine Carlsson, som blandar asfaltrecepten.
Josefine ler stort vid tanken på att hon har gått från ett jobb som teamledare inom logistik, till att bli asfaltexpert hos Svevia, på bara
tre år. Som platschef har Josefine många olika uppgifter. En är att hitta och blanda rätt recept till rätt typ av asfalt. Till grund för det ligger bland annat internationella standarder för vägmaterial,
anläggnings AMA, Trafik- och Fortifikationsverkets regler. Och inte minst, hennes egen målmedvetenhet och vilja att lära sig.

– Det är ju inte så att jag kan hitta på en blandning hur som helst. Vi är ISO-certifierade och ackrediterade av Swedac. Självklart måste
allt gå rätt till. Jag har lärt mig genom att jobba nära mina kollegor och fråga dem till råds. Jag är envis, provar mig gärna fram och har också ett tight samarbete med de andra labben. Vi hjälper ofta varandra, säger Josefine.

Sommarhalvåret är labbets absoluta högsäsong. Allt ska utföras
samtidigt, när klimatet tillåter. Asfaltbeläggningar, provtagningar,
mätningar och en hel drös med uppdrag för Trafikverket, som är en stor beställare. Men kollegorna utför också många uppdrag åt
externa kunder. Dagligen får Josefine frågor om mätning av plattbelastningar, asfaltsborrningar eller prover från olika bergtäkter som behöver analyseras. Vintertid kalibreras labbets interna
utrustning och maskiner. De egna metoderna testas och vågar och instrument genomgår en noggrann kvalitetskontroll. Allt för att vara
redo för nästa högsäsong.

Det är mycket som ingår i den här härliga superfemmans uppdrag. Men när allt kommer omkring, handlar deras gemensamma insats
om trafiksäkerhet. Om att se till så att vägarna bär. Att alla som är trafikanter bekymmerslöst kan fortsätta att rulla på just den unika
asfaltsblandning vägen kräver. Var och en lika unik, som kompetensen
hos väglaboratoriernas specialister.

Svevias väglaboratorier

Finns här: Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm,
Umeå, Örebro och Östersund.

Uppdrag: Utföra kvalitets- och produktionskontroll av asfaltprodukter. Utveckling och innovation av nya asfaltblandningar och recept som
gör vägar säkrare, tystare och mer hållbara. Analyserar asfalt, bitumen, ballast och obundet material för att möta funktionskrav och optimera olika vägkonstruktioner.

Ackreditering: Labben är ackrediterade utifrån de allmänna krav som ställs på laboratorieverksamhet – enligt SS-EN ISO/IEC 17025.
Sedan 2001 dessutom certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

#asfalt / #bitumen / #väglaboratorium

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER