Foto: Helene Svensson

Akut skada på brostödet fick snabb och säker lösning

När Svevia tillkallades hade en akut skada på järnvägsbron över Bergeforsen upptäckts och trafiken stoppats helt. Specialisterna på hållfasta konstruktioner tillkallades och på tre dagar kunde tågtrafiken åter rulla.

Uppdrag

Det var den 15 november som tågtrafiken stoppades akut över Bergeforsen när en ovanlig deformation på det ena brostödet upptäcktes i samband med en inspektion. Tre dagar senare den 18 november på eftermiddagen kunde tågen rulla igen.

Brostöden på järnvägsbron över Bergeforsen i Västernorrlands län består av stora stenblock och är byggd 1923, något som enligt Ibrahim Coric, Trafikverket, är en ganska vanlig brokonstruktion i Sverige.

Vid en inspektion noterades att ett av stenblocken hade förflyttat sig.

– Vi har mycket tydliga rutiner vid den här typen av deformationer på våra brokonstruktioner berättar Ibrahim Coric. Han är chef på Trafikverket för underhåll järnvägssystem, teknikområden, byggnadsverk och bankropp och den som skyndsamt fick fatta beslut om att stänga av trafiken på bron.

Tekniska experter tillkallades liksom Svevia som är entreprenör på Trafikverkets kontrakt för broreparationer i Västernorrland och Jämtland.

– Det här var en väldigt ovanlig skada som vi aldrig har sett tidigare. Stenblocken i brostöden väger cirka 2,5–3 ton. Och ett av dem hade liksom börjat krypa ur konstruktionen. Hade det fått fortsätta kunde det ha blivit väldigt allvarliga konsekvenser, berättar Marie-Louise Nordén, entreprenadchef på Svevia.

Att en bro stängs av med så kort varsel är ovanligt. Trafikverket inspekterar Sveriges alla broar regelbundet. Frekvensen på inspektionerna avgörs av brons tillstånd. En felfri bro utan behov av uppföljning inspekteras minst var sjätte år.

– Hela den här incidenten visar att våra rutiner med inspektioner och vår beredskap för åtgärder fungerar. Skadan upptäcktes och med hjälp av Svevia och en konsult för projektering kunde problemet lösas på tre dagar, säger Ibrahim Coric.

Det var tre dagar med intensivt arbete dygnet runt för Svevias personal. För innan själva åtgärden kunde utföras måste säkerhetsställningar byggas, material transporteras på plats och de mest kompetenta brobyggarna och svetsarna hinna anlända.

För att hitta en tillfällig lösning på hur skadan kunde åtgärdas tillkallades Svevias experter på grundläggning med stor erfarenhet av att konstruera bärighet för tunga konstruktioner.

– Lösningen är genialisk. Åtgärden blev att trycka tillbaka stenen med en balk som svetsades fast på det på intilliggande brostödet. På den balken svetsades en platta och med hjälp av den plattan kunde vi med en kraftig domkraft trycka tillbaka stenen i dess ursprungliga läge. Vi fick hjälp av Trafikverket och vår projektör Afry att räkna på vilka krafter som kunde användas för att skapa stabilitet, säger Marie-Louise Nordén.

Om det inte går att direkt hitta en permanent lösning för en skadad bro så görs en tillfällig i väntan på en permanent åtgärd. Svevias lösning är tillfällig, men som Ibrahim Coric uttrycker det:

– En längre tillfällig lösning.

Han berättar att konstruktionen har via mätningar visat sig vara så hållfast att Trafikverket efter en tid med lägre hastighet för tågtrafiken har kunnat återgå till den vanliga hastigheten.

– En så hållfast lösning ger oss också mer tid att titta på hela konstruktionen och planera för en långsiktig permanent lösning.

#broreparation / #spår / #bro

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER