Foto: Markus Marcetic

De håller Stockholms gator rena

Dag som natt, året runt, sköter de gator, trottoarer och cykelbanor på Östermalm och Kungsholmen i Stockholm. Trängseln, felparkerade bilar och cyklar är en utmaning. Men även människorna som rör sig i stan på natten - glada, berusade, arga, förvirrade och en del hotfulla.

Uppdrag

– Vi arbetar i ett av Sveriges mest tätbefolkade och intensiva områden, säger Svevias platschef Jonas Sandén.

En natt i april följde I Perspektiv några av Jonas Sandéns medarbetare när de sandsopade gator och trottoarer på folktäta Kungsholmen.
Mindre trafik och trängsel gör att det ofta är lättare att arbeta nattetid än dagtid.

– Nackdelen är otryggheten. En del människor blir tokiga eftersom de tycker att vi stör. Det händer att förare av våra sopmaskiner, men även andra medarbetare, blir hotade, spottade på och får ägg kastade efter sig. Vid ett tillfälle besköts en sopmaskin med ett paintbollgevär och häromveckan var det någon som kastade en blomkruka. En annan person kom utspringande i morgonrock och skrek, säger Jonas Sandén och berättar om när en av hans medarbetare som blåste bort sand från trottoarer blev fysiskt angripen. Trots att attacken filmades, har polisanmälan inte lett till något juridiskt efterspel.

– Även om det är en mycket liten andel som beter sig illa är det tillräckligt många för att det ska vara obehagligt ibland.

Medan en del av de boende klagar över att de störs när sopmaskiner gör deras gator och gångbanor rena och fina, är det andra som anser att det städas för lite.

– Det är svårt att göra alla nöjda. En person tyckte till exempel att det visserligen var bra att vi under vintern sandade gångbanor, men ville att vi bara skulle sanda halva gångbanan.

Varför då?

– För att det skulle vara lättare att dra barnens snowracer, säger Jonas Sandén.

På uppdrag av Stockholms stad sköter Svevia gator, trottoarer, cykelbanor och andra hårdgjorda ytor på Östermalm och Kungsholmen. Vintertid betyder det framför allt att snöröja, halkbekämpa och vid behov forsla bort snö. Under våren ligger en del av fokuset på att ta upp sand och grus efter vintern, och under övriga delar av året på att sopa, spola och i övrigt hålla rent och snyggt. Det innebär bland annat att plocka och köra bort skräp, ta bort ogräs från gångbanor och tömma cirka 1 000 papperskorgar. Ibland även att reparera och sätta upp nya. En del gator ska servas varje dag, andra någon gång i veckan. Kraven på leverans är mycket höga.

– Områdena är indelade i olika zoner och klassningar som styr hur ofta vi ska städa, eller ta bort snö och halkbekämpa under vintern. Röd klassning, till exempel, innebär att halka ska åtgärdas inom två timmar och snö inom tre timmar. På körbanan får det vara max fyra centimeter snö innan vi börja ploga och på gångbanan två centimeter.

Vårens sandsopning sker i etapper. Först sker en grovsopning.

– Därefter tar vi bort allt grus från gatan innan underhållssopningen tar vid. För att det inte ska damma för mycket spolar vi vatten samtidigt som vi sopar. Det gör att arbetet inte kan börja förrän det är plusgrader utomhus även nattetid.

Trängsel och trånga utrymmen ställer stora krav på förarnas skicklighet och kreativitet. Det gör också att det emellanåt är omöjligt att komma fram med maskiner, även små sådana.

– Då får arbetet ske manuellt. Är det frågan om snö som ska bort använder vi en liten snöslunga eller så skottar vi. Sand och grus blåser vi bort, skräp tas bort med hjälp av plockpinne.

Ett återkommande problem är elsparkcyklar som ligger slängda här och där och som gör det extra svårt att komma fram med maskiner. Samma sak gäller för alla utställda säckar med byggavfall efter lägenhetsrenoveringar.

– Ofta är det så trångt att minsta lilla hinder kan göra det svårt för oss att komma fram med en sopmaskin på en trottoar. Det kan räcka med något så oskyldigt som att någon har låst fast sin cykel vid en lyktstolpe, säger Jonas Sandén.

– Slängda sparkcyklar kan vi flytta själva. För andra saker kan det krävas en kranbil och en beställning från Stockholms stad. Vi kan inte bara flytta saker och ting som vi själva vill. Då kan vi göra oss skyldiga till egenmäktigt förfarande.

För att underlätta städning och plogning av gator används ett system med så kallade servicenätter och servicedagar då det enligt ett rullande schema råder parkeringsförbud.

– För det mesta fungerar det ganska bra. Men svårigheten att få tag på parkeringsplatser gör att en del struntar i parkeringsförbud och parkerar trots risk för dryga böter. Det gäller inte minst i områden där det bor många välbärgade, säger arbetsledare Walid Aljaff.

Arbetet utgår ifrån Svevias depå i Solna med bland annat ett stort garage, spolplatta och möjligheter att tömma det som sopmaskinerna suger upp. Inom det staketinhägnade området står de stöldbegärliga arbetsmaskinerna uppställda när de inte används.

Nattarbete utomhus i en storstad innebär även kontakt med människor på samhällets skuggsida, till exempel uteliggare, missbrukare och psykiskt sjuka.

– Vid ett tillfälle fick vi ta hand om en förvirrad äldre dam som lättklädd irrade runt på Östermalm. Hon fick sitta i vår arbetsledarbil ett antal timmar innan ambulansen till slut kom, berättar arbetsledare Rickard Nyberg.

Nattarbete runt nöjestäta Stureplan på Östermalm försöker de utföra så sent som möjligt och helst när kroggästerna har gått hem.

– Speciellt vissa kvällar är det många berusade människor där. Även de som inte är aggressiva kan vara jobbiga. Någon vill putsa sina skor mot sopmaskinens borstar, andra att vi ska erbjuda taxi och skjuts hem, säger Walid Aljaff.

Av säkerhetsskäl arbetar ingen av Jonas Sandéns medarbetare ensam nattetid.

– Om det skulle uppstå en hotfull situation ska man omedelbart åka ifrån platsen och därefter rapportera till sin arbetsledare vad som har hänt. Med hjälp av en säkerhetsapp i telefonen håller vi koll på varandra när vi arbetar. Det går också att larma via den, säger Jonas Sandén och berättar om ett projekt med frivilliga kroppskameror.

– Förhoppningen är bland annat att kamerorna ska fungera avskräckande.

Projektet är dock just nu pausat på grund av oklarheter i juridiken.

På Gärdet i Stockholm demonstrerades för några veckor sedan en prototyp på ett fjärr- och självkörande arbetsfordon. Fordonet ska bland annat kunna användas vid snöröjning och sopning av gång- och cykelbanor. Med självkörande arbetsfordon skulle föraryrket förmodligen utvecklas mot en operatörsroll, som från en driftcentral styr och kontrollerar fordonen.

– Det skulle underlätta mycket att ha sådana, och det skulle även öka säkerheten för personalen. Men det ligger förmodligen några år framåt i tiden, säger Jonas Sandén.

#stockholm / #gator / #underhåll/ #Arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER