Text

Foto: Rickard Kilström

Gamla Skurubron ska renoveras

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket renovera och bygga om gamla Skurubrons två bågbroar så att den norra bron utformas för gång- och cykeltrafik och den södra bron till en lokalväg för fordonstrafik med ett körfält i vardera riktningen.

Uppdrag

Skurubron leder väg 222, Värmdöleden, över Skurusundet i Nacka kommun utanför Stockholm. De två gamla bågbroarna är 100 respektive 65 år gamla.

– Arbetet som ska utföras är i grunden en vanlig brorenovering. Men eftersom arbetet sker 30 meter över vattenytan och på ett sådant historiskt landmärke är det ändå ett väldigt speciellt uppdrag, säger Moritz Kolmar, Svevia.

Han beskriver att de under reparationstiden kommer att avlasta brokonstruktionen med ett avväxlingssystem som även fungerar som arbetsplattform och hindrar att spill från renoveringen hamnar i Skurusundet.

Svevia planerar att starta renoveringsarbetet i juli 2023 och vara klar under hösten 2025.

– Broarnas klassiska form med valv, pelare och den välvda brobanan ska bestå samtidigt som vi ska skapa en modern lösning för gång- och cykeltrafik på den ena bron och en vägbana för lokaltrafik på den andra. Vi ska också uppfylla särskilda krav från Trafikverket med reducerad klimatpåverkan genom vår energiförsörjning samt val av material och arbetsfordon, säger Moritz Kolmar.

Kontraktet som är värt cirka 195 miljoner kronor är det första som Svevias specialistgrupp ”Stora projekt” räknat hem.

– Att vi nu räknat hem ett sådant här kontrakt övertygar mig om att vår strategi att samla våra specialistresurser för tyngre anläggningsprojekt i en organisation var ett bra beslut. Svevias ambition är att fortsätta växa på anläggningssidan med en strategiskt avvägd kombination mellan stora och mindre anläggningsprojekt, säger Mattias Gretzer, regionchef för Svevias division Anläggning i Stockholm.

#brounderhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER