Foto: Jonas Ljungdahl

Från mediafokus till arbetsvardag på E4 Ljungby - Toftanäs

E4-projektet mellan Ljungby-Toftanäs är kanske ett av Sveriges mest omskrivna vägprojekt. När Svevia tog över efter konkursdrabbade Barslund var det mesta mer eller mindre påbörjat men inte avslutat. Uppdraget att knyta ihop säcken ligger nu i händerna på platschef Oskar Sjöström, och hans medarbetare.

Uppdrag

Doften av kaffe sprider sig på platskontoret där väggarna i de trånga korridorerna pryds av ritningar över det pågående motorvägsbygget. Kontoret ligger i ett industriområde strax utanför centrala Ljungby och utgör den dagliga arbetsplatsen för flera tjänstemän från både Trafikverkets och Svevias respektive projektledning.

– Projektet drivs som en samverkansentreprenad tillsammans med Trafikverket, berättar Oskar Sjöström, som är Svevias platschef. Vi arbetar transparent och nära varandra med en helt öppen dialog.

I spaltmeter efter spaltmeter och i ett otal nyhetsinslag i både tv och radio, har det rapporterats flitigt om projektet som startade 2018 och som i november 2021 helt stannade av när den dåvarande entreprenören Barslund gick i konkurs. Helt plötsligt stod allt arbete stilla. Beskedet kom som en chock för såväl lokala företag som för pendlare och övriga trafikanter. Men också för Trafikverket och alla inblandade entreprenörer.

jonas ljungdahl

Oskar Sjöström, Svevia

– Ja, det var nog många som överrumplades. Det blev stressiga tider för både Trafikverket och de lokala entreprenörerna, säger Oskar, som kom in i projektet först efter det att Svevia anlitats som ny entreprenör.

Ett bygge som står stilla drabbar alla inblandade – även Svevia var underleverantör till Barslund och drabbades med bland annat uteblivna betalningar.

Direkt efter konkursen meddelade Trafikverket att en ny entreprenör skulle upphandlas och i mitten av mars 2022, bara fem månader efter det danska företagets konkurs, stod det klart att Svevia skulle ta över projektet.

– Att gå in i ett projekt där vi inte varit med från början är självklart en stor utmaning. Nulägesbilden var oklar, allt skulle gå fort och vi hade inte på långa vägar lika lång tid på oss att förbereda oss som vi brukar göra inför en vanlig projektstart.

Oskar berättar att på sträckans norra del var det nästan klart medan arbetet med den södra precis hade påbörjats arbetet med den södra – däremellan fanns hela skalan.

Svevias uppdrag omfattas av att bygga färdigt 25 kilometer motorväg, från Toftaholm i norr till Ljungby i söder. Sträckan byggs på den befintliga E4:an men breddas från en 2+1 väg till en fyrfilig mittseparerad motorväg. Entreprenaden omfattar också tre trafikplatser och totalt 28 broar.

– Det är ur flera synvinklar en välmotiverad utbyggnad av E4:an, säger Oskar Sjöström. Sträckan har länge varit olycksdrabbad, den har alldeles för liten kapacitet för den stora trafikmängden och vattenskyddsåtgärderna behövde förbättras.

En del av E4:ans sträckning som ingår i projektet passerar rakt genom Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten. Sträckan anpassas så att vattentäkten skyddas om det skulle inträffa en olycka med miljöfarliga utsläpp på sträckan.

– Längs vägsträckan finns en ränna som fångar upp ytvatten och eventuella spill som kan uppstå vid olyckor. För att undvika att borra sönder den täta asfalten, något som skulle innebära att föroreningarna rann rakt ut
i grundvattnet, använder vi barriärer i stället för vägräcken vid mittsepareringen. Vi har även anlagt diken som klätts in med en duk som hindrar föroreningar från att rinna ner i grundvattnet och ett vatten- och avloppssystem, som samlar upp allt dagvatten och leder det till ett uppsamlingsmagasin med oljeavskiljare.

Arbetet på projektet utförs samtidigt som den dagliga trafiken passerar. Varje dygn passerar i genomsnitt cirka 14 000 fordon, av dessa är cirka 30 procent tung trafik. Det är något som tydligt märks utmed vägen.

Arbetet med vägen har skapat många och långa störningar i trafiken.

– Trafiksituationen är en stor utmaning för oss. Vi har haft flera incidenter längs med sträckan, främst singelolyckor. Förare som missbedömer hastigheten blir en fara för såväl sig själva som för oss och våra entreprenörer som arbetar här.

E4, LJUNGBY - TOFTANÄS

  • Projektstart 2018 med Barslund som entreprenör.
  • I november 2021 stannar projektet av när Barslund går i konkurs.
  • I maj 2022 återupptas arbetet med Svevia som entreprenör.
  • Hela sträckan planeras vara färdig hösten 2023.
  • Projektet omfattar ombyggnad av 25 kilometer av befintlig E4 till motorväg, fyra trafikplatser och 28 broar.

#europaväg / #vägarbete

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER