- Vi har fått en yta på gång och bilvägarna med en levande struktur som stämmer väl in med miljön i övrigt, säger vd:n Jonas Nilsson

Foto: Fredrik Schlyter

Anrik plats fick moderna vägar

Gångvägarna genom det tidigare fideikommissets Adelsnäs parker utanför Åtvidaberg ser ut som grus men är hårda som asfalt. – Vi har fått en yta på gång- och bil­vägarna med en levande struktur som stämmer väl in med miljön i övrigt. Den är inte lika svart och tråkig som asfalt, säger vd:n Jonas Nilsson.

Uppdrag

Baroneriet Adelswärd AB, som det före detta fideikommisset numera heter, äger och förvaltar stora skogs- och lantbruksarealer i södra Östergötland och norra Småland. Godset ligger vackert utanför Åtvidaberg. Den mer än hundra år gamla parken är ett populärt besöksmål för framför allt åtvidabergare som är ute på långpromenad. I parken brukar det ett par gånger per år arrangeras konserter och i orangeriet konstutställningar.

– Det rör sig ganska mycket personer i området, vilket vi tycker är trevligt, säger Jonas Nilsson.

Det 230 år gamla godset har tio anställda, men sysselsätter cirka 25 personer varav merparten är underentreprenörer som arbetar inom skogs- och lantbruksdelen.

– Godset är även en privatbostad. Äga­ren Gustav Adelswärd bor med sin familj i en del av huvudbyggnaden. Han är den tionde generationen Adelswärd här.

Jonas Nilsson berättar att tidigare var vägarna i parken, såväl bil- som promenadvägar, grusbelagda.

– De var ganska slitna med resultat att det blev väldigt skitigt när det regnade. När vi sökte efter olika lösningar och idéer fick vi kontakt med Svevia som be­rättade om hur bolaget arbetar med tank­beläggning. Vi tittade på några referens­objekt och tyckte att det såg väldigt bra ut.

– Vi sökte efter olika lösningar och idéer och fick kontakt med Svevia vars referensobjekt såg väldigt bra ut, säger vd Jonas Nilsson, här tillsammans med Claes Widlund, Svevia.

Foto: Fredrik Schlyter

Förutom gångar och bilvägar i parken, har även vägen in till de delar av området där själva landsbruksverksamheten be­drivs fått ny beläggning precis som huvud­allén.

– Den var tidigare asfalterad och såg lite tråkig ut. Vi behöll dock asfalten, men klistrade på ett tunt slitlager av den nya beläggningen. Nu har vi samma ytstruktur överallt, säger Jonas Nilsson.

– Hela projektet tog cirka två och en halv vecka att genomföra när arbetet väl kommit igång. Vi är mycket nöjda.

Svevias Pär Gustafsson, arbetschef på Beläggning, säger att godset var en speci­ell miljö att arbeta i.

– Vi behövde bland annat använda lite mindre maskiner samtidigt som kvalitets­kraven var detsamma som vid stora be­läggningar. Men det gick mycket bra.

Vilka är svårigheterna vid sådana här arbeten?

– Den kan ibland vara knepigt att hitta rätt nyans på stenen så att den smälter in i miljön. Men en av poängerna med den här typen av tankbeläggning är att kunden själv ska kunna välja vilken färg den vill ha på stenen. En asfaltgång är alltid svart.

– Med den här metoden blir intrycket lite mjukare jämfört med en asfaltering, samtidigt som framkomligheten är den samma. Ytan blir ju lika hård och funktio­nell. Det gör att exempelvis barnvagnar och rullstolar enkelt kan ta sig fram.

Är det mycket underhåll?

– Nej, det här håller länge. Och till skillnad mot grusgångar behöver man inte rensa ogräs och kratta.

Fakta tankbeläggning

  • Tankbeläggning är ett samlings­namn för beläggningsmetoder där stenmaterial och bindmedel sprids var för sig på vägen som sedan vältas. Den ger en mer skrovlig yta än varm asfalt.
  • Metoden som bland annat används i parkmiljöer kallas indränkt makadam och består av makadam som packas och dränks in med bindemedel. Därefter tätas den med en finare fraktion.
  • Tankbeläggning kallas även för kall asfalt. Den tillverkas på plats och kräver därför färre transporter vilket gör den till ett mer miljövänligt alternativ än varm asfalt.
  • I Svevia är Tankbeläggning ett eget arbetschefsområde inom division Beläggning med verksamhet över hela Sverige.

#teknik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER