• Lignin - klimatvänligt och användbart i asfalt

    Lignin - klimatvänligt och användbart i asfalt

    Skogens eget ”klister” lignin är på väg att delvis ersätta bitumen som bindemedel i asfalt. – Det är bra för klimatet, säger Heikki Lotti på skogsindustrikoncernen Stora Enso.