• Upphandling med machokultur och social hållbarhet i fokus

    Upphandling med machokultur och social hållbarhet i fokus

    Endast åtta procent av de granskade arbetsgivarna inom bygg- och anläggningsbranschen lever upp till diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
  • Orken tryter

    Allt fler uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom byggverksamhet, utbildning, samt vård och omsorg upplever i större utsträckning än övriga sysselsatta att de inte orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Det visar en rapport om äldres arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket publicerat.

    ALLA NOTISER
Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!