• Berguvarna i Svevias täkt har fått ungar

    Berguvarna i Svevias täkt har fått ungar

    I en av Svevias bergtäkt har det sedan några år tillbaka häckat ett berguvspar och i år har det åter blivit ungar. Svevias arbete i täkten anpassas för att inte störa berguvsfamiljen som i år har valt att häcka i en av de holkar som Svevia satt upp åt dem.