• I Perspektivs mest lästa artiklar under 2023

    I Perspektivs mest lästa artiklar under 2023

    Under året är det framförallt artiklar under vinjetten "Dokument" som lästs flitigt. Masshantering, kroppskameror för vägarbetare, översvämmade vägar och inventering av vägtrummor är några av dem.