• Varnar för vägarbete i realtid - ny teknik kan rädda liv

    Varnar för vägarbete i realtid - ny teknik kan rädda liv

    Inom ett år kan system som i realtid, automatiskt och i god tid varnar trafikanter för bland annat rörliga vägarbeten införas i Sverige. – Vi har nu förutsättningar för att i framtida upphandlingar kunna ställa krav på att entreprenörerna deltar och lämnar information, berättar Björn Eklund vid Trafikverket.

Asfaltskolan i ny regi

Med start höstterminen 2023 tar Svensk Beläggningsförening (SBF) över ansvaret för Asfaltskolan. SBFs utbildningstillskott ska säkerställa att Asfaltskolans kurser är relevanta för dagens och framtidens beläggningsbransch. Byggbranschens Utbildningscenter kommer att administrera kurser och branschdagar.

Alla notiser