• Hård konkurrens om kompetens inom anläggning

    Hård konkurrens om kompetens inom anläggning

    Det behövs tiotusentals nya samhällsbyggare under de kommande åren. Extra stort är behovet i anläggningssektorn. – Hela branschen har ett kraftigt kompetens- och rekryteringsbehov, säger Ewa Faglöv som är HR-chef inom Svevias anläggningsdivision.

Stadsplanering och naturvård i staden

Fågelungar i stadsmiljö påverkas av en viss typ av luftförorening, samt av vilka träd som finns i närheten av boet. Det visar ny forskning från Lund. Studien visa att det går att isolera delar av stadsmiljön och koppla dem till effekter på djur och natur, vilket har betydelse för stadsplanering och naturvård i staden.

Alla notiser