Foto: Fredrik Schlyter

Varnar för vägarbete i realtid - ny teknik kan rädda liv

Inom ett år kan system som i realtid, automatiskt och i god tid varnar trafikanter för bland annat rörliga vägarbeten införas i Sverige.
– Vi har nu förutsättningar för att i framtida upphandlingar kunna ställa krav på att entreprenörerna deltar och lämnar information, berättar Björn Eklund vid Trafikverket.

Dokument

Under drygt ett år har det under ledning av Svevias verksamhetsutvecklare Andreas Bäckström arbetats med att ta fram det nya systemet.

– Vi har bland annat utvecklat en demo som visar att tekniken fungerar.
Vid fasta och planerade vägarbeten finns det sedan länge väl beprövade metoder för att öka säkerheten och förvarna trafikanter – bland annat omledning av trafik, varningsskyltar, trafikanordningar, hastighetsskyltar och tillfälliga trafikljus.
Vid rörliga eller tillfälliga arbeten, till exempel räckesjobb, slåtterarbeten, hantering av trafikolyckor, snöplogning, omasfaltering och saltning kan det kan det vara betydligt svårare.

Då används ofta TMA-bilar som skydd. De gör att personbilar, långtradare och andra fordon inte kan köra rakt in i vägarbetsplatsen.

svante örnberg

Andreas bäckström, Svevia

– Problemet är bara att det sitter en förare i TMA-fordonet, det vill säga i krockkudden, säger Andreas Bäckström.

Tanken med det nya systemet – lite förenklat - är att entreprenörer i realtid och automatiskt ska inrapportera såväl fasta som rörliga arbeten till Trafikverkets databas som därefter vidareförmedlar informationen som varningsmeddelande till annalkande trafik.

– Om jag ansluter mig till systemet kommer jag på displayen i mitt fordon automatiskt, och i rimlig tid, få information om att det pågår ett arbete eller har inträffat en olycka lite längre fram på vägen som jag kör på.

Det väntas bland annat leda till färre olyckor, ökad trafiksäkerhet och effektivare trafikflöden.

Att en allt större del av den svenska fordonsflottan är uppkopplad mot internet, det gäller såväl privat- som yrkestrafik, gör att det redan idag är många som har möjlighet att emot olika typer av digitala trafikmeddelanden.

– Det som nu krävs är ett tillförlitligt nationellt och enhetligt arbetssätt som är administrativt enkelt och som levererar högkvalitativa data. Det ska vara lätt för entreprenörerna att göra rätt.

Redan idag finns det i Sverige positionsdata – så kallad ”GPS-åtgärdsdata” – för cirka 10 000 arbetsfordon som utför olika typ av vägarbeten, till exempel snöplogning, klippning av gräs i vägrenen och tvätt av vägräcken och stolpar.

Hittills har åtgärdsdatan framför allt används av Trafikverket och andra väghållare som ett verktyg för att kontrollera att vägentreprenörer utför sitt uppdrag enligt avtal.

Enligt Andreas Bäckström skulle den informationen även kunna användas för att varna trafikanter om olika typ av vägarbeten, gärna kompletterad med liknande information från andra arbetsfordon exempelvis bärgare och blåljus.

*Vad skulle ett sådant här system kosta?

– I och med att informationen i stort utsträckning redan finns, och dessutom används (”GPS-åtgärdsdata”), handlar det om kostnader på kanske en miljon kronor per år för en del molntjänster och liknande, vilket är mycket lite med tanke på den stora nyttan.

– För att detta ska bli verklighet måste dock Trafikverket i sina kontrakt ställa krav på att alla entreprenörer levererar den högkvalitativa data som behövs. Det skulle dessutom vara en viktig signal till bland annat fordonstillverkarna om det här är frågan om en stabil dataförsörjning som de bör använda sig av.

Björn Eklund, tf enhetschef verksamhetsstyrning och senior utredare forskning och innovation vid Trafikverket, anser att förslaget är mycket intressant.

– Vi håller nu bland annat på att undersöka eventuella konsekvenser av att man samlar in och delar data på det här sättet, vilka system och plattformar som kan behöva anpassas och har påbörjat en diskussion internt i Trafikverket om detta.

*När kan det bli verklighet?

– Om vi landar i att detta är genomförbart så kan det nog dröja något år innan det finns med i kravställningen i samband med upphandlingar av nya entreprenader. Men alla vill framåt i detta.

I framtiden skulle systemet även kunna användas tillsammans med så kallad geofencing som gör att det inte går att köra fortare än en viss hastighet förbi exempelvis ett vägarbete.

#säkerhet / #vägunderhåll / #Teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER