Foto: Schutterstock

Svevia testar ny teknik som kan rädda liv vid vägarbeten

Antalet olyckor vid vägarbeten kan minskas med hjälp av varnande GPS-signaler från bland annat däckbuffertar och arbets- och TMA-fordon.
– Vi hoppas att det inom kort blir krav i Trafikverkets upphandlingar, säger Andreas Bäckström som är verksamhetsutvecklare på Svevia.

Dokument

För några veckor sedan omkom en TMA-förare och vägarbetare under ett rutinuppdrag på E4:an i Östergötland när en lastbil med släp i hög fart körde in i hennes TMA-bil.

Det är bara ett exempel på en aktuell olycka med en TMA-bil inblandad, om än med ovanligt förödande konsekvenser.

Var tredje dag beräknas det inträffa en TMA-olycka i Sverige. För fasta och planerade vägarbeten finns det olika väl beprövade metoder för att öka säkerheten och förvarna trafikanter – omledning av trafik, varningsskyltar, trafikanordningar, hastighetsskyltar och tillfälliga trafikljus för att bara nämna några exempel.

svante örnberg

Andreas Bäckström, Svevia

– Vid tillfälliga eller rörliga vägarbeten kan det vara svårt att sätta upp fasta säkerhetsanordningar och varningsskyltar, istället används TMA-bilar. De gör att personbilar, långtradare och andra fordon inte kan köra rakt in i vägarbetsplatsen. Problemet är bara att det sitter en förare i TMA-fordonet, det vill säga i krockkudden, säger Andreas Bäckström.

– Det finns idag inget systemet som varnar lastbilsförare och andra trafikanter om att det finns en TMA-bil längre fram på vägen, vilken innebär ökad olycksrisk. Det gäller inte minst om sikten är dålig eller om förarna är ouppmärksamma.

Rörliga eller intermittenta arbeten, till exempel räckesjobb eller slåtterarbeten då arbetsfordonen flyttar sig sakta framåt, kan vara extra utsatta.

Många som arbetar på eller vid vägar upplever en stor osäkerhet – ibland till och med rädsla – på jobbet, enligt flera undersökningar. Trafikanter kör fort, för nära och visar inte tillräcklig hänsyn. En del förare har större uppmärksamhet på sin telefon än vad som händer på och i anslutning till vägen. Några är påverkade av alkohol och/eller droger.

– Vi upplever att trafikanterna många gånger upptäcker oss i senaste laget när vi är ute och jobbar. Det har hänt att både vägmärken och fordon blivit påkörda, säger Lennart Alsén som är Svevias platschef Drift Borås.

– För att minska olycksrisken undviker vi om möjligt att vara ute på högtrafikerade vägar vissa dagar och vid vissa tidpunkter. Att arbeta på eller vid en väg ska inte innebära att man riskerar sitt liv.

Lennart Alsén berättar att driftområdet omfattar cirka 120 mil väg runt Borås.

– Det är sällan några säkerhetsproblem vid större och planerade jobb. Då kan vi stänga av vägen och leda om trafiken. Vi upplever att det framför allt är större risker när det är akuta åtgärder som måste utföras, till exempel borttagna nedfallna träd, tappad last från trafikanterna och nedkörda vägräcken.

För att Trafikverket ska kunna följa upp att entreprenörer utför sina driftuppdrag – till exempel plogning, gräsklippning eller tvätt av vägräcken och stolpar – i enlighet med gällande kontrakt lämnar en mängd arbetsfordon kontinuerligt ifrån sig positionsdata.

Med stöd av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) håller Svevia tillsammans med bland annat teknikkonsultbolaget Combitech och BM System på att utveckla digitala metoder som ska göra att positionsdata även ska kunna användas till att i realtid varna trafikanter för relevanta arbeten på eller anslutning till vägar.

I dagarna har det inom Svevias driftområde Borås startats ett testprojekt där bland annat redan befintlig positioneringsdata används för att i realtid förvarna trafikanter om pågående vägarbeten och andra aktiviteter. Kontinuerligt skickas information från arbetsfordon plus ett antal GPS-försedda däckbuffertar och TMA-bilar till teknikkonsulten Combitechs datamoln. Därefter vidarebefordras informationen till de lastbilar från lastbilstillverkaren Scania som ingår i projektet som beräknas pågå i ungefär en månad.

När en lastbil närmar sig i ett vägområde kommer det på displayen i förarhytten upp varningsmeddelanden om att bilen närmar sig en arbetsplats med potentiellt oskyddad personal.

– Jag tror att det här systemet kommer att leda till förbättrat säkerhet och minska antalet tillbud och olyckor vid arbete på väg, även om det inte tar bort behovet av skyltar, avspärrningar och liknande, säger Lennart Alsén.

I höst planeras ett liknande projekt som omfattar stråket Stockholm, Göteborg och Malmö och som även det beräknas hålla på i ungefär en månad.

– Forskare vid Lunds tekniska högskola planeras utvärdera vilken effekt varningarna har på trafikanternas beteenden, hur mycket som hastigheten sänks beroende på när och hur informationen förmedlas till föraren och hur stor andel av fordonen som behöver vara anslutna för att tekniken ska slå igenom, säger Andreas Bäckström.

Hur stor andel tror du?

– Jag gissar på cirka tio procent under högtrafik. Även om tanken är att alla fordon i så småningom ska få tillgång till informationen, tror jag inte att det behövs en speciellt stor andel för att vi ska se en effekt. På vägar med höga trafikflöden räcker det ju med att ett eller annat fordon kör som en snigel för att det ska uppstå en bilkö.

– Målet i ett kortare perspektiv är att förmå Trafikverket att vid upphandlingar ställa krav på att alla arbetsfordon ska vara utrustade med GPS och vara anslutna till systemet.

Andreas Bäckström berättar att nästa steg är att införa så kallad geofencing.

– Då kommer fordon inte kunna köra snabbare än en viss hastighet förbi ett vägarbete, en olycksplats eller liknande. Den tekniken finns redan. Det som saknas är politiska beslut.

#vägarbete / #säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER