Foto: Svante Örnberg

Innovation, teknik och metodutveckling

I branschen pågår ständig utveckling. Under åren har iperspektiv.se rapporterat om forskning, utveckling, teknisk innovation samt metoder för minskad miljöpåverkan och för att bidra till biologisk mångfald och arbetsätt för ökad säkerhet.

Spaning

pixabay

Pilotprojekt i Farsta/Skarpnäck

Papperskorgar ger signal i den nya tidens driftavtal

Som man frågar får man svar, sägs det. När Trafikkontoret i Stockholms stad efterfrågade en entreprenör med flexibla lösningar, klimatsmarta rutiner och viljan att tänka nytt, svarade Svevia med att anta utmaningen. Tillsammans driver nu aktörerna utvecklingen framåt inom gatudrift och renhållning i Farsta och Skarpnäck.

Läs mer om samarbetet mellan Svevia och Sockholm stad för minskad nedskräpning med modern teknik.

 

tim ljung

Solceller för vägmålning

Svevia investerar i solceller för väglinjemålning

Svevia är först i Sverige att investera i handläggarbilar med solceller på taket. En satsning som beräknas sänka klimatpåverkan med ungefär 12 ton koldioxid under ett år

Läs mer om satsningen på solceller på fordonen som utför väglinjemålning.

 

markus marceic

Hög prestanda på asfalt med lignin

Hög prestanda på klimatanpassad asfalt

Nu finns det mycket goda testresultat på asfalt där fossilt bitumen delvis ersatts med trädens naturliga bindemedel, lignin. Den klimatanpassade asfalten på Svevias teststräcka i Gnesta visar god prestanda och en hållfasthet som överträffar förväntningarna.

Läs mer om det lyckade resultatet med asfalt där det oljebaserade bindemedlet bitumen har ersatts med lignin från växtriket.

 

Anders humlebo

Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Svevias unika innovationsprojekt för vinterväghållning steg för steg. Projektets ambition är att med modern teknik förbättra beslutsunderlag för vinterväghållning. Syftet är framförallt att skapa bättre trafiksäkerhet, minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

Läs mer om Svevias projekt för en mer effektiv och långsiktigt hållbar vinterväghållning som väckt uppmärksamhet även internationellt.

 

pixabay

Återetablering av renlav

Vill återställa renbetesmark i täkter

I Västerbotten och Västernorrland testar Svevia olika sätt för att återföra renlav i gamla täkter. Syftet är att hjälpa naturen och snabbare skapa en naturlig återväxt. Arbetet är långsiktigt då det tar många år för renlav att etablera sig.

Läs mer om projektet med att återetablera ernlav och återställa renbetesmark i gamla täktmiljöer.

 

ida frid

Sensorer i avfallskärl

Minskad miljöbelastning med sensorer i avfallskärl

Sensorer i rastplatsernas avfallskärl begränsar och optimerar antalet tömningsrundor till rastplatser, visar ett nytt pilotprojekt.
– Det gör att vi både kan minska kostnaderna och spara miljön, säger Marcus Texén som är Svevias tillförordnade platschef för driftområde Falkenberg.

Läs om det lyckade projektet med modern tekink som ger mer effektiv hantering av avfallkärlen på Trafikverkets rastplatser.

 

fRedrik schlyter

Metod för säkrare vägarbeten

Varnar för vägarbete i realtid - ny teknik kan rädda liv

Inom ett år kan system som i realtid, automatiskt och i god tid varnar trafikanter för bland annat rörliga vägarbeten införas i Sverige.
– Vi har nu förutsättningar för att i framtida upphandlingar kunna ställa krav på att entreprenörerna deltar och lämnar information, berättar Björn Eklund vid Trafikverket

Läs mer om hur redan befintlig data inom ett år kan förbättra möjligheten att i god tid förvarna tillfälliga arbeten vid vägen.

 

charlotta liedberg

Kvävereducerade växter

Mer biologisk mångfald med kvävereducerande växter

För att främja den biologiska mångfalden och minska kvävehalten i de dammar som uppstår vid täkter, planterar Svevia kvävereducerande växter. Försöken har pågått sedan 2020 i flera täkter i Västsverige

Läs mer om de 1 500 plantorna som reducerar kväve i täktmiljö.

 

torbjörn bergkvist

Strömsundsbron

Svevia byter ut kablarna på bron i Strömsund

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia byta ut kablarna på Strömsundsbron i Jämtland. Projektet som planeras pågå till oktober 2022 är unikt i sitt slag och har väckt internationellt intresse.

Läs om uppdraget att byta kablar på en av världens äldsta kabelbro - byggd utan en tanke på att kablarna en dag skulle behövas bytas ut.

 

svante örnberg

Utbyte av kablar på Tjörnbron.

Komplicerat kabelbyte på hög höjd

Att byta en kabel – hur svårt kan det vara? Gänget på Tjörnbron är hjärtligt trötta på frågan. Två och ett halvt ton, kraftig spänning, hög höjd, oprövad metod. Plus trafik och mörker. I Perspektiv var med en natt när ekvationen skulle lösas

Läs om det unika uppdraget att byta ut kablar på Tjörnbron.

 

#innovation / #teknik / #metod

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER