Foto: Patrick Trägårdh

De får stipendium för sitt inkluderingsarbete

Årets Lars Bergqvist-stipendium delas ut till: Amanda Eklund och Anna Bength. Bakom stipendiet står Byggcheferna och stiftelsen Lars Bergqvist som varje år delar ut totalt 60 000 kronor för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad.

Spaning

Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn.

Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att uppmuntra eldsjälar och inspirera med goda exempel som andra kan ta hjälp av i sin vardag. Det handlar om initiativ som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Anders Hinn, vice ordförande i Byggcheferna.

Årets stipendium delas mellan Amanda Eklund och Anna Bength.

Byggchefernas motivering till att Amanda Eklund är en av 2023 års två stipendiater lyder:

Amanda Eklund har ett starkt driv för att bryta med förlegade normer och machokultur genom att lyfta fram förebilder. Med sin podcast Byggbranschens Förebilder bidrar hon på det sättet till en mer inkluderande branschkultur. Det gör henne själv till en av de starkast lysande förebilderna.

Förutom podden som hon drivit i fyra år, har Amanda Eklund skapat föreläsningar och workshops som hon hållit för olika grupper, bland annat yrkeshögskolor och Chalmers Tekniska Högskola. Hon har även haft olika samarbeten med olika aktörer i branschen såsom VARM-gruppen på Chalmers och CMB.

Byggchefernas motivering till att Anna Bength är en av 2023 års två stipendiater lyder:

Anna Bength premieras för sitt stora engagemang för en jämställd samhällsbyggnadsbransch. Det kommer till uttryck genom hennes arbete tillsammans med andra i det kvinnliga affärsnätverket Women Building Sweden, och hennes engagemang för jämställdhet på Afry där hon är anställd.

Anna Bength driver tillsammans med andra engagerade ett kvinnligt affärsnätverk, Women Building Sweden, som bestämt sig för att samhällsbyggnad i Dalarna ska bli en jämställd bransch. Nätverket anordnar öppna möten för rundabordssamtal med andra i branschen och ger av sin tid i form av möten, platsbesök med mera.

Tidigare stipendiater

2022: Mathilda Scott (Svevia). Tilldelades 60 000 kronor för sitt arbete med att, i sin roll som HR-chef, ge Svevias personal utbildning utifrån bolagets machoindex. Läs mer här.

2021: skedde ingen utdelning.

2020: Anders Bürger (NCC). Tilldelades 60 000 kronor för sitt arbete med Projekt respekt, ett internt initiativ för att behandla varandra med respekt. Läs mer här.

2019: Lars Larsson (Erik Larsson Bygg). Tilldelades 60 000 kronor för sitt arbete med Byggkurage, en uppförandekod med material som kan användas fritt av alla i branschen.

Lars Bergqvist-stipendiet

  • 2019 är första året som stiftelsen Lars Bergqvist delar ut ett årligt stipendium om 60 000 kr.
  • Medlemmar i Byggcheferna inklusive studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka.

#inkludering / #mångfald / #branchprofil

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER