Svevias uppdrag är att utföra grundläggningsarbetet i Inre hamnen som är ett stadutvecklingsprojekt i Norrköping.

Foto: Fredrik Schlyter

Grundläggande förvandling i Norrköping

Norrköpings nya stadsdel, Inre hamnen förvandlas till en mix av rekreationsområden, bostäder och arbetsplatser. Projektet är unikt och på många sätt krävande. Nu pågår ett intensivt arbete där Svevia ansvarar för att lägga en stabil grund för stadsdelens framtid.

Uppdrag

Jargongen är en smula rå men hjärtlig. Stämningen varm. Trots de olika loggorna på arbetskläderna möter vi ett tight och sammansvetsat gäng vid Inre hamnen i Norrköping. Här styr NCC, Svevia, Norrköpings kommun och ett stort gäng inhyrd produktionspersonal mot gemensamma mål. I slutänden ska en helt ny stadsdel vara byggd, bokstavligen från grunden.

– Att arbeta med grundläggning innebär i korta drag att man på ett eller annat sätt förstärker och förbereder marken under konstruktioner som ska byggas. Det kan vara broar, vägar eller nya bostadsområden. Vi tar hand om lastfördelningen, ofta genom leriga massor, för att säkerställa att marken blir stabil och håller för just den byggnation som för tillfället är aktuell, förklarar Håkan Lysell, Svevias platschef för grundläggning som tar emot oss nere vid hamnen.

Håkan svarar i telefonen samtidigt som han plockar fram skyddskläder och hjälmar. Det är snabba ryck, full aktivitet överallt. Han är på språng för att möta upp nattens tågleverans av gigantiska spontplankor. Då tågen stannar alldeles intill det enorma projektet behöver spontplankorna enbart rulla ett par hundra meter på lastbil istället för att transporteras närmare 150 mil på Europas vägar. Leveransen från Luxemburg har precis anlänt. Elva vagnar fyllda med kajspont, om i runda slängar 50 ton per vagn.

Det krävs rejäla krafter för att stabilisera ett lerigt industriområde och bygga en ny 700 meter lång kaj, placerad mitt i Motala Ström, förklarar Håkan.

– Detta var den tredje leveransen som kom i natt. Totalt blir det fem-sex leveranser om närmare 600 ton styck. Vi har haft tur ännu en gång, allt är i tid och arbetet flyter på bra. Det är första gången jag är med om att vi fraktar kajspont med tåg och det funkar klockrent. Det går som på räls skulle man kunna säga, ler Håkan.

Leveransen är ovanligt stor och tung. Arcelor Mittal i Luxemburg är en av Europas största stålproducenter och den enda tillverkaren av så grova spontplankor, som heter AZ40. Kajspontens plankor varierar mellan 17 och 22 meter, vilket vanligtvis är för långt för att frakta på lastbil. Men det finns fler anledningar till att plankorna anländer till Norrköping med tåg. Miljö- och hållbarhetsvinsterna är många när fraktens klimatavtryck blir betydligt mindre via räls än på lastbil.

En 70-tons mobilkran svingar spontplankorna högt upp i luften och släpper ner dem på en mötande lastbil. Trots den tunga lasten går arbetet oväntat lätt.

– Snabbt och smidigt lastas balkarna om på tunghanteringsbilar och kör den korta sträckan bort till bygget. Det känns riktigt bra att vi gör en fin miljöinsats, samtidigt som fraktsättet också är både tidsmässigt och ekonomiskt försvarbart. När det finns spår såhär nära slutdestinationen är tåg verkligen modellen, säger Håkan.

Håkan om någon borde veta. Han har jobbat med komplex grundläggning i över 30 år, ständigt på resande fot mellan någon av Svevias arbetsplatser. Just nu tillbringar han och tre kollegor från Svevia sina arbetsveckor i Norrköping. Han uppskattar att det här är ett långsiktigt jobb. Gänget hinner bli riktigt sammansvetsade och det är skönt ibland att veta i förväg var man kommer att jobba nästa vecka.

– Grundläggningsjobb är vanligen ganska snabbt avklarade. Vi anlitas som underentreprenörer och har ofta korta jobb på några dagar eller några veckor. Kanske är det för en tillfällig konstruktion eller så behöver någon hjälp att gräva sig ner och schakta rätt för att sedan klara resten själva. Vi är väldigt rörliga som yrkeskategori. Därför är det både roligt och skönt med ett så pass långt projekt som det här vid Norrköpings Inre hamn, säger Håkan.

Vi lämna bangården och väl tillbaka på kajen möter vi ett gäng grundläggningssmeder. De är i full färd med att svetsa en följebalk längs kajen, så att sponten säkert ska hamna helt rakt. Alla ler. Att arbeta på en flotte mitt i strömmen känns som en helt vanlig arbetsuppgift för det här gänget. Det är intensivt och mycket på gång samtidigt. Precis som Håkan vill ha det. Han säger att projektet med den nya kajen, stabiliseringen av ett stort exploateringsområde och 500 meter nya vattendrag i form av kanaler är det häftigaste han varit med om, yrkesmässigt.

fredrik schlyter

Håkan Lysell, Svevia.

– Det är spännande att vara just här, just nu. Vilken grej vi gör. En ny grund för bostäder, mitt i vattnet, i centrala Norrköping. Samtidigt förbereder vi för tre kanaler som ska anläggas från kajen och in i den nya stadsdelen. Att säkerställa stabilitet och göra grunden till allt detta stadig, det är vår uppgift nu och åtminstone ett år framåt, säger Håkan.

Just konststycket att lyckas komma perfekt ut med spontplankorna från kanalerna till kajen, så att det blir helt rätt och helt tätt, är en av de största utmaningarna. Tillsammans med att pricka borrdjupet för de drygt 400 pålar som ska ner i den leriga marken. Längs kajen ska cirka 700 meter kajspont slås, för kanalutloppen behövs cirka 600 meter och så tillkommer nästan lika mycket temporär spont.

Som om inte det vore nog är det gamla industriområdet dessutom geotekniskt utmanande. Men Håkan ser nöjd ut.

– Vi har en hel del tekniska utmaningar att bemästra. Eftersom vi vistas på ett gammalt hamnområde varierar grunden kraftigt i kvalitet. Vi måste ha koll på eventuella sättningar och leran i marken gör det lite knepigt. Men jag är inte orolig, det kommer att gå lysande och vi får verkligen visa bredden i Svevias kompetens inom grundläggning i det här projektet, förklarar Håkan.

Att projektet omgärdas av stora utmaningar är lite typiskt just för grundläggningsjobben. Oförutsedda händelser inträffar alltid.

– Eftersom arbetet utförs under mark eller under vatten, är det svårt att veta exakt vilka förutsättningar som egentligen gäller. Trots väl bearbetade förfrågningsunderlag, ritningar och bygghandlingar är det enormt svårt att veta precis vad som väntar under jord. Flexibilitet är en bra egenskap för den som kan tänka sig en framtid inom grundläggning, säger Håkan och skrattar.

Ett projekt av den här kalibern kräver unik kompetens och ett stort mått av samarbete. Ett partneringavtal är upprättat mellan NCC, Norrköpings kommun och Svevia, där NCC anlitar Svevia som leverantör av grundläggningsjobb. De tre aktörerna jobbar tätt tillsammans. Projektets resultat är det som räknas, inget annat. Ett nära samarbete är en förutsättning för att ro något sådant här i land, menar Håkan.

– Vi som är här för Svevias räkning har en unik erfarenhet av den här typen av uppdrag, ingen slår oss på fingrarna vad gäller grundläggning. Men vi står oss slätt utan andra yrkesgrupper och experter. Partnering fungerar fantastiskt bra här. Vi löser problem och diskuterar lösningar tillsammans. Vi lägger grunden till gemensam framgång helt enkelt, ler Håkan.

Inre hamnen

 • Inre hamnen är ett stadutvecklingsprojekt i flera etapper.
 • Etapp 1 sker i samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.
 • Totalt beräknas projektet pågå under 10 år.
 • Markarbetet påbörjades i maj 2019.
 • Under 2020 pågår arbetet med parker, gator, kajer och kanaler. De första husen planeras att uppföras under slutet av 2021.
 • När allt är färdigt står här cirka 3000 bostäder.

Svevias uppdrag

 • Svevia ansvarar för grundläggningsarbetet vid byggnationen av en 700 meter lång kaj.
 • Ett flertal kanaler ska anläggas från kajen.
 • Svevia påbörjade markarbetet i april 2020.
 • Ett utmanande projekt med en bred variation av grundläggningsmetoder.
 • Vid färdigställande har Svevia slagit 3500–4000 ton permanent spont.
 • Pålningen för pålbockar blir mellan 15000– 200000 meter.
 • Uppdraget är ett partneringprojekt mellan NCC, Svevia och Norrköpings kommun.

#grundläggning / #hamn / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER