Glimmingehus, ett välbekant minnesmärke sedan medeltiden. Ekbron över vallgraven har först rivits och sedan ersatts med en identisk bro.

Foto: Mikael Hildingsson

Unikt broarbete vid Glimmingehus

Att bygga en bro i ek hör inte till vanligheterna. Vid Glimminghus i Skåne har Svevia utfört det ovanliga uppdraget att först riva, och sedan att bygga en helt identiskt bro, i materialet ek.

Uppdrag

Mitt i de böljande fälten på Österlen reser sig Glimmingehus. Den stora borgen bryter av vyn på ett oväntat sätt för den som inte sett den förut, men står där som ett mycket bekant minnesmärke för generationer så långt tillbaka som till medeltiden. För att ta sig fram till borgen finns en bro som besökare kan använda för att tryggt ta sig över vallgraven.

Under förra året konstaterades det att den gamla bron, byggd i ekträ, var murken och i alltför dåligt skick. Uppdraget att ersätta bron med en ny, identisk bro gick till Svevia.

– Visst har jag byggt träbroar förut men då har det varit typiska standardbroar. Det vanligaste är att en färdig prefabricerad träbro levereras, som vi sedan monterar på plats. Jag har byggt broar i 26 år, men det här är första gången jag byggt en bro i ek, berättar Svevias platschef Mikael Hildingsson.

Projektet startade i december 2020 och slutbesiktigades under förra veckan. Nu är bron redo för besökare när årets säsong för Glimmingehus startar.

– Eftersom den gamla bron skulle ersättas med en likadan på exakt samma plats, så fick vi börja med att bygga en ny tillfällig bro, för att det skulle gå att ta sig över vallgraven. Sedan lyfte en stor mobilkran bort trädelarna av den gamla bron och vi kunde sätta igång att bygga den nya.

Uppdraget omfattade gjutning av landfästen, borrning av pålar, samt att bygga den nya bron, bräda för bräda hela vägen upp till broräcket.

– Vi borrade ner två pålar vid varje brofäste, nio meter ner i marken. Det gör man för att minska trycket från vallgraven och förhindra att det skapas sättningar i konstruktionen. All grävning har skett i samarbete med arkeologer, eftersom det är en fornlämning vi arbetar vid.

Hittade de något?

– Nej inget som var spännande, bara ben från olika djur.

Bron är totalt 16 meter lång och 3,5 meter bred, den har fyra limträbalkar men är i övrigt helt byggt i ek som behandlats med tjära på gammalt vis. Allt ekmaterial har levrerats färdigkapat från Nya Bökemåla snickeri i Småland. De två befintliga brostöden av granit och gråsten som står i vallgraven, återanvänds. Projektet utförs på uppdrag av Statens fastighetsverk som har ramavtal med Svevia.

Glimmingehus

Plats: Vallby socken i Simrishamns kommun i Skåne.

Byggtid: mellan år 1499 - 1505.

Fornminne: Nordens bäst bevarade enkelhusborg från medeltiden.

Ägare: Riksantikvarieämbetet (sedan 1924).

Antal våningar: 4

Mått: borgen är 30 meter lång, 12 meter bred och nästan 26 meter hög vid gavelspetsen.

Yttermurarna: 2,4 meter tjocka nedtill och 1,8 meter längst upp, går 2,5 m under marken.

För försvar är den utrustad med: bröstvärn, falska dörrar och blindgångar, hål att hälla kokande tjära i, vallgravar, vindbryggor.

Källa: Wikipedia

#bro / #glimmingehus

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER