Den ovanligt påkostade bron i ljus betong med sidopartier i skånsk svart diabas har inga bärande element i mitten utan svävar över vägbanan, vilar i mjukt rundade former.

Foto: Svante Örnberg

Bron vid Landvetter ett smycke som byggts med stolthet

En ovanligt snygg bro. Det är det mest synliga resultatet av ett och ett halvt års arbete. Men Svevia har gjort mycket mer vid infarten till Landvetter flygplats. Följ med!

Uppdrag

Solen har just gått upp. I Svevias nio baracker har veckans sista arbetsdag börjat. Bortsett från att arbetsledaren är i Barcelona och mätteknikern ute och mäter är järngänget på plats. Projektchef Johan Söderberg häller upp kaffe, platschef Anders Hammar hämtar tjocka pärmen. Tillsammans med projektingenjör Sofia Öjerborn och arbetsledarpraktikant Therese LannSvensson ger de oss en gedigen genomgång av vad som hänt sedan Svevia hösten 2016 vann anbudet som innebar att realisera nästa steg i utvecklingen mot Airport City.

På två miljoner kvadratmeter mark planeras det för logistikfastigheter, butiker, kontor, hotell och konferenslokaler. Här förväntas inom ett par år bli arbetsplatser för 10 000 människor. För Svevias del en totalentreprenad, värd runt 64 miljoner kronor, som innefattade flera vägar, en trafikplats, markberedning, gång- och cykelbanor, planteringar, el och vatten.

Och så bron förstås. Den ovanligt påkostade bron i ljus betong, med sidopartier av skånsk svart diabas har inte några bärande element i mitten utan svävar över vägbanan, vilar i mjukt rundade former och påminner ett rymdskepp som landat. Framför allt kvällstid med den effektfulla turkosblå belysningen.

Dessutom är den fyrfiliga bron en av de allra första som byggts i Sverige med annan beställare än kommun eller Trafikverket. Det är definitivt den första som det statliga flygplatsbolaget Swedavia har byggt. På den A3-stora bronsskylten som ska skruvas fast på bron står det Swedavia 60-1-1.

Brons bärande partier är byggda av betong som gjorts ljusare än vanligt genom att titanoxid blandats i cementen och har sedan klätts i diabas. Svevia gjöt olika provkroppar för att få färgen godkänd av arkitekten. I offerten ingick fyra procent titandioxid, varje procents ökning innebar ytterligare 750 000 kronor. Efter många och långa diskussioner slutade det med att beställaren höll sig till den ursprungliga andelen.

svante örnberg

Johan Söderberg, Svevia

–Hela projektet har styrts av arkitekturen, säger Johan Söderberg.

Trots vissa utmaningar sammanfattar Johan arbetet som ett riktigt bra och roligt projekt.

–Det är ett fantastiskt ställe att få bygga på – alla ser.

Många gånger under projektet har Johan Söderberg och hans kollegor fått höra ”Aha, är det ni som bygger den snygga bron!”.

– Och jag tycker själv att bron blev riktigt snygg, det känns hur häftigt som helst att ha fått vara med om, säger han.

Men uppdraget bestod ju av mer än en bro. Efter kaffe i baracken med genomgång på ritningar, bilder och kartor byltar vi på oss Sveviajackor och hjälmar för att gå ut och möta projektet i 3D. Våren är sen. Luften är iskall och flygplanen som med jämna mellanrum lyfter och landar en bit bort skär genom en intensivt klarblå himmel. För Svevias del inleddes arbetet hösten 2016 med att göra en stor utgrävning för att sedan fylla upp och förbereda för vägar och rondeller. Därefter har trafikplatsen successivt vuxit fram. Sprängning, schaktning, avstämningsmöten, markberedning, asfaltering, nya möten. Även kontroll av kvävehalten i intilliggande vattendrag efter att det regnat (och kvardröjande kväve som frigjorts vid sprängning följer med), avstämningsmöten med be­ställare och respektive ansvariga – och fredagarna till ära: stekfrukost på ett fik i närheten.

Vi promenerar längs den nya kolsvarta gångbanan, förbi den lika splitternya busshållplatsen och upp på bron. Det är inte särskilt mycket trafik. Annars är det just den som vid sidan av arkitekterna varit den stora utmaningen. Att bygga över och runt en väg – utan att stö­ra trafiken. Med bibehållen säkerhet för de egna medarbetarna och för förbipasserande fotgängare.

Det finns bara en väg till flygplatsen. Här passerar 19 000 bilar per dygn, främst morgon och eftermiddag.

–Vi hade en sträcka på 700–800 meter där vi sänkte hastigheten till 30 km/h men det var inte många som höll sig till det. Folk som kanske är försenade till flyget har kört i 90–100 km/h, berättar Sofia.

–Vi prövade fartgupp men då blev det köer ute på riksväg 40 och då blir Trafikverket oroliga. Vid två tillfällen bad vi polisen komma hit och göra fartkontroll men det hjälpte inte heller, säger Johan.

Med facit i hand kanske de skulle ha byggt ramperna först för att kunna leda trafiken runt bygget? Men då hade det å andra sidan varit svårt att hinna innan Västtrafik drog igång sin nya busslinje med hållplats ovanpå bron. Nåväl. Bron och trafikplatsen invigdes planenligt med pompa och ståt i december 2017. Västtrafik kunde två dagar senare köra igång sin planerade rutt. Vad som nu kvarstår för Svevia innan slutbesiktningen i juni är bland annat plantering och att dra in fjärrvärme, vatten och avlopp på tomterna.

Det är på andra sidan bron de breder ut sig. Overkligt stora ytor tillplattat grus. Som amerikanska sädesfält på film men hårt och grått. Den första tomten som möter oss är förberedd för att rymma en och samma byggnad. Enligt planerna ska många av de framväxande byggena resultera i det lite diffusa ”logistikhall”. Hangar för omlastning av varor av olika slag. Åter andra hallar blir lager. Och sammantaget ska här förhoppningsvis uppstå tusentals arbetstillfällen. Härryda kommun planerar för bostäder, ett nytt hotell ska stå klart vid flygplatsen 2021, en ny järnvägsstation, butiker.

#bro / #betong / #markarbete

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER