Underhållsarbetet på den drygt 6 000 meter långa Ölandsbron pågår för fullt. Under de kommande 2,5 åren ska Svevia, på uppdrag av Trafikverket, byta lager, tätskikt, skadad betong och kantbalkar på bron.

Foto: Svante Örnberg

Vindpinad brorenovering

Underhållsarbetet på den drygt 6 000 meter långa Ölandsbron pågår för fullt. Under de kommande 2,5 åren ska Svevia, på uppdrag av Trafikverket, byta lager, tätskikt, skadad betong och kantbalkar på bron. Följ med ut till en av byggnadsställningarna som svävar ovanför vattnet, mitt ute i Kalmarsund. Här i den bitande vinden arbetar Svevias medarbetare just nu med att byta ut de gamla rullagren som suttit på plats i 45 år.

Uppdrag

Byggnadsställningen klänger sig fast under bron vid en av de höga pelarna. Två smala stålstegar leder upp till broräcket och länsväg 137 där fordon dånar förbi i en tät ström. Långt där nere under ställningen skummar Kalmarsunds blågröna vatten, och det gungar till lite under fötterna när vinden tar nya tag.

– Visst är det en häftig utsikt. Jag trodde att jag skulle ha problem med höjden, men det har gått bra. Fast vi har ju inte kommit igång med några reperationer på högbrodelen ännu. Då är det över 40 meter ner till vattenytan, säger anläggningsarbetare Emil Cras från Kalmar. Han är ny på Svevia, men har dock många års erfarenhet från anläggningsbranschen, och han är också utbildad svetsare. Hans kollega Lars Gunnarsson, från Väckelssång utanför Tingsryd, är mera luttrad när det kommer till broar, och är inte lika imponerad av höjden och utsikten.

– En bro är en bro, och jag har jobbat på många under årens lopp. Visserligen är Ölandsbron ovanligt stor, men det är ändå samma slags arbetsuppgifter som ska utföras, konstaterar han.

Vi befinner oss på en byggnadsställning mitt ute i havet, mellan fastlandet och Öland. Den väldiga betongbron över oss försvinner i ett dis i riktning mot Färjestaden, medan Kalmars skyline med domkyrkan och Kalmar slott skymtar i miniatyrstorlek i väster.

Ölandsbron är lång, över 6 000 meter. Sedan 1972 har bron gjort det möjligt för ölänningarna att snabbt och smidigt ta sig in till fastlandet. Lika enkelt är det för turister och andra fastlänningar att åka över till solen och vindarnas ö. Till vardags passerar 18 600 bilar, bussar och andra motorfordon över bron, under sommarmånaderna ökar antalet till 25 000 per dygn. Men den täta fordonstrafiken sliter på bron. Det gör även det bräckta havsvattnet, de stundtals mycket hårda vindarna och vinterns kyla. På grund av temperatursvängningar i betongen varierar brons längd. Det kan skilja upp till fyra meter mellan olika mättillfällen.

För att vara i god kondition måste bron repareras med jämna mellanrum. Den mest omfattande renoveringen skedde under 1990-talet när bropelarna lagades. Nu är det dags för en ny satsning. Under de kommande 2,5 åren ska Svevia, på uppdrag av Trafikverket, reparera och byta lager, tätskikt, skadad betong och kantbalkar på bron. 

Arbetet körde igång i slutet av maj i år. Till att börja med ska samtliga 210 rullager bytas ut och ersättas av modernare glidlager. Rullagren har suttit på plats i 45 år och med tiden har det blivit sprickor i en del av dem. Kent Johansson, produktionschef och arbetsledare på Svevia, förklarar att det är lagren som gör det möjligt för de olika brodelarna att röra sig. Det är ett måste eftersom bron är i ständig rörelse genom trafikbelastning, temperaturskillnader och vind. Lagren är placerade högst upp på bropelarna, två på varje pelare, och det är på dessa lager som själva bron vilar.

– Vi byter lager på fyra bropelare i stöten. För att byta ut de gamla lagren måste vi lyfta upp bron. Det gör vi med hjälp av hydrauldomkrafter som kan lyfta 800 ton vardera. Det räcker att vi lyfter bron två–tre millimeter för att vi ska kunna byta ut de gamla lagren, säger han.

Lars Gunnarsson berättar hur det går till.

– Vi plockar bort de gamla rullagren och bilar bort fundamenten. Sedan sätter vi dit de nya glidlagren och gjuter fast dem, förklarar han.

Det låter enkelt, men kräver precision, yrkesskicklighet och hårt arbete, vilket blir tydligt när Lars Gunnarsson tar bort skadad betong från ett av fundamenten med hjälp av vattenbilning. Nu blir det lättare att gjuta fast de nya lagren.

Lars Gunnarsson har ett långt förflutet i branschen. Han började i mitten av 1980-talet på dåvarande Vägverket och har följt med företaget genom namnbyten och omorganisationer. Sedan 2009 är han anställd på Svevia som anläggningsarbetare och broreparatör. Under arbetsveckorna bor han i sin husvagn som står parkerad vid brofästet på Svinö, strax norr om Kalmar.

– Det är för långt att pendla till Väckelssång varje dag. Det är 11,5 mil i varje riktning. Då är det smidigare att bo i husvagnen, berättar han. Även om Ölandsbron i sig inte imponerar på Lars Gunnarsson så tror han att vädret kan bli en rejäl utmaning när kylan slår till och temperaturen kryper neråt.

– Blir det för kallt är det svårt att arbeta här ute på byggnadsställningarna, säger han.

Det finns fyra byggnadsställningar i omlopp under bron. Just nu befinner de sig på lågbrodelen. De monteras upp och ner efterhand av underentreprenören Sydställningar. Det tar två dagar att flytta en ställning. Långsamt förlyttar sig byggnadsställningarna från fastlandet mot Öland. Inom kort kommer byggnadsställningarna att kompletteras med små bodar som personalen kan gå in i och vila. Där ska också finnas toaletter och pentry. I dagsläget måste man åka in till fastlandet när det är dags för rast.

– Samma sak om man glömt något material eller verktyg. Allt kommer att bli mycket lättare när vi får upp bodarna och vi får möjlighet att förvara en del av grejerna i dessa, säger Kent Johansson.

Logostiken är hela tiden den stora utmaningen, enligt Kent Johansson. Det krävs noggrann planering för att jobbet ska flyta på utan problem. Man måste också ta hänsyn till att arbetstiden ute på bron är begränsad. För att inte störa trafikrytmen har Trafikverket beslutat att arbetet ska ligga nere när pendlarna tar sig till och från jobbet.

– Övriga tider är det fritt fram för oss. Vi jobbar på bron mellan nio på morgonen och tre på eftermiddagen. Sedan är vi på plats igen mellan sex och nio på kvällen. Skulle det behövas kan vi jobba hela nätterna fram till sex på morgonen, förklarar Kent Johansson.

Arbetet med att byta ut lagren på bropelarna beräknas pågå under hela 2017. Därefter är det dags för renovering av högbrodelens kantbalkar.

– Det här är ett jättestort projekt. Jag räknar med att ha bron som min arbetsplats i två–tre år framåt, säger Emil Cras.

Fakta Ölandsbron

  • Ölandsbron är 6 072 meter lång. Den är fortfarande Sveriges längsta bro, eftersom Öresundsbron delas med Danmark.
  • Vid den högsta punkten är Ölandsbron 42 meter. Längsta spann är 130 meter. l
  • Underhållsarbetet pågår från maj 2017 till årsskiftet 2019, och kostar ungefär 124,5 miljoner kronor.

#bro / #TRafikverket/ #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER