Illustration: TT Grafik

Att spränga ett berg

Så här går det till för att steg för steg spränga ett berg med dynamit. Andra metoder som kan användas är snigeldynamit eller hydraulisk bergspräckning.

Så funkar det

Tre vanliga sprängtekniker:

Snigeldynamit
En lågintensiv sprängning som går ut på att man borrar hål i berget, stoppar ner snigeldynamit som, beroende på omgivningens temperatur, tar ett - tre dygn på sig att expandera och därmed spräcka berget.

Fördel: Bra vid sprängning nära fasad eller annat som kan ta skada vid explosion.

Nackdel: Förenat med höga kostnader

Hydraulisk bergssprängning
Ett redskap som borrar sig ner i berget för att därefter långsamt expandera. En metod som tillsamanns med snigeldynamit används nära fasader

Fördel: Stor kontroll över processen. Lite vibrationer

Nackdel: Tidskrävande

Dynamitstavar
man borrar hål i berget och stoppar ner seriekopplade dynamitstavar som därefter antänds och exploderar en en hundradels sekunds intervall.

Fördel: Effektivt sätt att spränga mycket

Nackdel: Vibrationer i marken som riskerar att skada omgivande byggnade. Riska att stena slungas iväg vid exposionen.

#teknik/ #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER