Misstänkt förorening som påträffas vid mark- eller rivningsarbeten ska genast meddelas till tillsynsmyndigheten.

Foto: Patrick Trägårdh

Förorenad arbetsplats – så gör du

Att upptäcka att marken på en byggarbetsplats är förorenad är inte ovanlig. Spår efter gamla verksamheter kommer upp till ytan som det gäller att hantera på ett korrekt sätt.

Så funkar det

1) Upplysningsplikt är ett lagkrav

Misstänkt förorening som påträffas vid mark- eller rivningsarbeten ska genast meddelas till tillsynsmyndigheten. Det kan vara kommunen eller Länsstyrelsen.

2) Avbryt arbetet

 • Det finns en risk för att förvärra situationen genom att fortsätta jobba vid en påträffad förorening eftersom det kan öka spridningen och till exempel leda till att föroreningen sprider sig till grundvattnet.
 • Det är en arbetsmiljörisk att vistas utan tillräcklig skyddsutrustning på ett förorenat område.
 • Det är en ÄTA-fråga. Om föroreningen inte var en förutsättning i handlingarna ska den hanteras som en ändring. En påträffad förorening gör oftast att arbetet på platsen stannar av en tid för att utreda omfattning och eventuell åtgärd.

3) Så kan föroreningar upptäckas

 • Förändringar som avviker från vad som kan anses normalt för området.
 • Följ upp lukt- och synintryck.
 • Kännedom om tidigare aktiviteter eller händelser som du upptäcker eller får berättat för dig.
 • Vid industriområden och gamla drivmedelsdepåer finns det god anledning att misstänka föroreningar.
 • Föroreningar har även upptäckts vid mer oväntade områden som en grönskande äng eller en trädgård, men det är oftast kopplat till en historisk verksamhet som varit förorenande.

4) Arbetsmiljön vid förorenat område

 • Kontakt med förorenad jord eller förorenat vatten kan ske via hudkontakt och inandning. Eller förtäring, om du till exempel sätter dig på en stubbe och äter en macka med spår av jord på fingrarna.
 • Beroende på typ av förorening finns speciell skyddsutrustning: Skyddskläder, skyddshandskar, munskydd/partikelfilter, skyddsglasögon eller skyddsmask med gasfilter.
 • Iaktta noggranna rutiner för att säkerställa att inte föroreningar följer med in i lunchrummet. Vid mycket hälsovådliga ämnen kan det krävas sluss mellan arbetsområdet och lunchrum.
 • Det finns speciella filter för att förhindra att föroreningar (partiklar och gaser) kommer in i maskinförarens hytt.
 • Vid extrema fall kan det vara nödvändigt att skilja på maskiner som arbetar i och utanför det förorenade området.

#arbetsmiljö / #MILJÖ / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER