Sträckan mellan Gislaved och Smålandsstenar ska byggas ut för bättre trafiksäkerhet.

Foto: Patrick Trägårdh

Riksväg 26 ska bli mer trafiksäker

En mötesfri sträcka planeras på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar. Detta för att öka framkomligheten och säkerheten för trafikanterna.

Spaning

2020-09-16

Riksväg 26 även kallad Nissastigen passerar genom två stora tätorter, Gislaved och Smålandsstenar. Vägsträckan har idag en tillåten hastighet på 80 km/h med få lämpliga omkörningssträckor och dålig sikt. Vägsträckan saknar mittseparering, och har brister i området vid sidan av vägen. Bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik.

Vägen kommer nu byggas om till en mötesfri väg med säkrare omkörningssträckor (2+1) med mitträcken och en hastighet på 100 km/h. Det blir minst två omkörningssträckor i vardera riktningen. För att minska olyckorna bygger man ett viltstängsel längst hela sträckan och komplettera med en gång- och cykelväg på dryga 4 km mellan Smålandsstenar-Kappeled.

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och ta fram vägplaner och bygghandlingar. Planerad byggstart 2026.

#vägar / #trafikverket / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om hur du kan hantera cookies.