– Under det senaste dryga decenniet har antalet omkomna i trafiken mer än halverats. En stor anledning till detta är utbygganden av mötesfria vägar, säger Hawzheen Karim, utredare på Trafikverket och teknologie doktor i vägteknik.

Foto: Trafikverket

Rätt vägräcken sparar både liv och pengar

-Men vilken typ av vägräcke som är bäst varierar med omgivningen och trafiken, säger Hawzheen Karim.

Dokument

Hawzheen Karim är kvalificerad utredare på Trafikverket och teknologie doktor i vägteknik vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Tidigare arbetade han som verksamhetsutvecklare på Svevia.

I sin forskning har Hawzheen Karim bland annat studerat trafikolyckor som inträffat på avsnitt av E4 och E6 där det funnit olika typer av mitt- och sidoräcken.

Han berättar att det absolut bästa alternativet ur trafiksäkerhetsvinkel är en bred väg utan mötande trafik med ordentligt röjda sidoområden.

– Men det kostar mycket pengar. Ett betydligt billigare alternativ är att sätta upp räcken. Mötande trafik är nämligen livsfarligt.
– Under det senaste dryga decenniet har antalet omkomna i trafiken mer än halverats. En stor anledning till detta är utbygganden av mötesfria vägar.

På vägar som byggts om till 2+1-vägar med vajerräcken mellan körbanorna har antalet omkomna minskat med upp till 80 procent.

Vilken typ av räcken är bäst?

– Det beror på var de ska stå, vilken slags väg det är frågan om och hur mycket trafik det är på vägen. För att få fram vilket räcke man bör välja bör man väga samman kostnaderna för såväl investeringen som för underhåll och samhällsekonomin.

Om du får välja?

– Då skulle jag välja betongbarriär på hårt trafikerade vägar. Den är en typ som kräver lite reparationer och som därmed orsaker få störningar i trafiken.

#vägar / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER