En utbildning som maskin- eller yrkesförare ger jobb direkt, men fler måste se möjligheterna i föraryrket. Bristen är stor och rekryteringsbehovet stort.

Foto: Markus Marcetic

Yrkesförare - ett framtidsyrke med akut rekryteringsbehov

Den rådande bristen på yrkes- och maskinförare är något som även drabbar entreprenadföretagen hårt. Inom tio år beräknas 13 000 maskinförare saknas. Transportbranschen uppger att så många som 50 000 behöver rekryteras före 2030.

Dokument

- Transport- och byggbranschen har gemensamma problem. Vi behöver visa att det här är framtidsbranscher. Vi är navet som bygger, underhåller och ser till att samhället fungerar. Men behöver också visa att det här är utvecklingsbranscher som blir allt mer digitala och där det finns goda möjligheter till karriärutveckling, säger Olle Öberg som är chef för Svevias driftverksamhet.

– Vi är dessutom två branscher som delvis när varandra när det gäller kompetens och rekryteringar. Det är vanligt att under ett yrkesliv med inriktning på transport, maskiner och entreprenader gå emellan våra två näringsgrenar.

Michael Dubois

Olle Öberg, Svevia.

Han säger att en förklaring till växande svårigheter att rekrytera åkare för olika uppdrag, förutom den grundläggande bristen på förare, är att samhället ser annorlunda ut idag än vad det gjorde några decennier sedan.

– Människors livssituation är i allmänhet annorlunda. Normen är att dela på ansvaret för barn och hem. Gamla värderingar som byggde på att mannen skulle jobba jämt, på udda och på oregelbundna tider, är tack och lov på utdöende. Det behöver vi som bransch anpassa oss till.

Hur då?

– I dag är det till exempel få som kan och vill ha ständig jour under vinterhalvåret för att snabbt kunna åka ut om det skulle komma snö eller uppstå svår halka. Ett sätt att lösa detta är att se över ersättningsnivåerna så att arbetet kan fördelas på flera personer, vilket i sin tur ökar deras möjligheter till planering och ett rimligt privatliv. Vi kan också behöva kombinera vinter- och sommaruppdragen för att göra dem mer attraktiva.

Bara i år beräknas 2 000 maskinförare gå i pension. Under de kommande åren väntas det behövas ett tillskott på 1 800 per år bara för att täcka pensionsavgångar och långsiktiga infrastrukturprojekt. Trots det utbildas det bara 500 nya maskinförare årligen, vilket innebär att det om tio beräknas saknas åtminstone 13 000.

Till det ska läggas att den delvis närliggande transportbranschen behöver rekrytera 50 000 nya förare fram till 2030.

– Detta är ett jätteproblem för hela branschen, säger Hampe Mobärg som är vd på Maskinentreprenörern

– Läget är mycket allvarligt. I den senaste konjunkturundersökningen bland våra medlemsföretag (juni 2019), uppger 89 procent av företagen att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Personalbristen är företagen största problem idag. Många maskinförare arbetar även efter pensionsåldern. Det är det som räddar branschen just nu.

Vad är orsaken till svårigheten att rekrytera rätt kompetens?

– Orsaken är inte en, utan flera. En är till exempel branschens allmänt bristande image, en annan att de yrkesförberedande utbildningarna på gymnasiet inte är tillräckligt attraktiva trots att de ofta leder till jobb direkt efter examen. Inom vår bransch får eleverna ofta till och med jobb innan de har gått klar utbildningen.

Vad behöver göras?

– Utbildningarna behöver öka både i kvalitet och volym och bli mer attraktiva. En modell är att koncentrera utbildningarna till regionala utbildningscenter. Det här är utbildningar som återkommande kräver ganska stora och dyra investeringar i maskiner och digitala instrument och verktyg. Det är investeringar som många kommuner inte har råd med.

– Det behöver även investeras i utbildning av yrkeslärare, en grupp det också råder stor brist på. Det vore dessutom bra med en närmare koppling mellan utbildningarna och företagen. Det är mycket som behöver göras.

 

Svevias film om snöröjare: "Sverige behöver fler förare som vill köra" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

#framtid / #utveckling / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER