Satsningar på infrastrukturen påverkar utvecklingen av bostadproduktionen.

Foto: Patrick Trägårdh

Urstark byggkonjunktur

I en ny konjukturprognos från Sveriges byggindustrier konstateras att byggkonjunkturen i Sverige är urstark och att infrastruktur satsningar en en viktig pusselbit.

Spaning

I sitt pressmeddelande rapporterar Sveriges byggindustrier att Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län ökar bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. Den kraftigaste uppgången noteras i Kronobergs, Södermanlands och Stockholms län medan Blekinge och Västernorrlands län får en något svagare utveckling under prognosperioden.

Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier säger att det är positiv till att regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta extra hänsyn till möjligheterna för bostadsproduktion när de gör sin infrastrukturplanering eftersom han menar att en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen är en viktig pusselbit för att bostadsproduktionen ska kunna bli kvar på en hög nivå.

- Det är framförallt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir.

Världsekonomin ökar så sakteliga farten under perioden 2017-2018, vilket påverkar Sveriges utrikeshandel positivt. Trots detta sker en viss inbromsning av BNP-utvecklingen eftersom både näringslivets investeringar och den offentliga konsumtionsökningen dämpas under prognosperioden. Vidare hämmas hushållens konsumtionsutveckling av skattehöjningar och modesta reallöneökningar.

– För byggindustrin ser läget däremot fortsatt starkt ut. Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018. Det innebär dock ingen dramatik och med en prognos på att antalet påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa år så innebär detta att bostadsbyggandet går för högvarv under hela prognosperioden 2017-2018, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Johan Deremar säger också att den svenska byggindustrin är utsatt för internationell konkurrens på ett helt annat sätt än förr. Därför är det inte rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra konkurrentländer. Samtidigt måste kompetensförsörjningen till branschen säkras och sammantaget är det något som parterna måste ta hänsyn till i de pågående avtalsförhandlingarna genom ett klokt agerande.

#framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER