Olika framtidscenarion påverkas av männisors förmåga att anamma nya lösningar och samhällets ambitioner att utveckla tekniken.

Pixabay

Scenarion för självkörande fordon

Hur ser framtiden för självkörande fordon ut? Hur snabbt kommer utvecklingen att gå och vad är det egentligen som påverkar utvecklingen? I en rapport från VTI och KTH har möjliga framtidsscenarion för utvecklingen tagits fram.

Spaning

KTH har tillsammans med VTI och en expertgrupp med representanter från omkring 20 olika organisationer, där Trafikverket ingår, tagit fram fyra scenarier för situationen i Sverige år 2030 och utvecklingen av självkörande fordon. I rapporten "Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg" ges framtidsbilder för utvecklingen av självkörande fordon i Sverige 2030 med utblick mot 2050.

Två stora osäkerheter ligger till grund för scenariobeskrivningar:

Kommer människor att omfamna delningsekonomin eller inte (konsumtion av tjänster snarare än ägande) och i vilken mån återspeglar det sig i de mobilitetslösningar som slår igenom.

Kommer de ambitiösa mål som politik och institutioner har för att förändra samhället också åtföljas av nya lösningar och tänkanden eller fortsätter det mesta att göras inom ramen för dagens strukturer (såväl svenska som internationella)

De fyra scenarierna är i korthet:

1) Same, same, but diffrent - Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande, men människor har inte anammat nya delade lösningar.

2) Sharing is the new black - Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande och människor har anammat nya delade lösningar.

3) Follow the path - Ett business-as-usual-scenario där samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam och människor inte har anammat nya delade lösningar

4) What you need is what you get - Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam, men människor har anammat nya delade lösningar.

I scenario 3 och 4, där politiken är långsam, visar framtidsbilderna på en stor risk för att biltrafikträngseln ökar och att landsbygd, småstäder och ytterförorter halkar efter och inte får någon större del av nyttorna med självkörande fordon.

– Rapporten visar på vikten av en proaktiv transport- och samhällsbyggnadspolitik för att styra utvecklingen av självkörande fordon i en miljömässigt och socialt hållbar riktning. Vi behöver ta fram och jobba med olika incitament och vi behöver bidra till att skapa acceptans från trafikanter och resenärer för dessa typer av lösningar. Det är också viktigt att vi har en stark samverkan mellan industri, samhälle och forskare och det har vi bland annat utifrån vår plattform för forskning och innovation (FoI), säger Hamid Zarghampour, projektledare för Drive Me.

Källa: trafikverket.se

#Trafikverket / #framtid / #teknik / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER