Trafikverket vill minska sin negativa miljöpåverkan genom att välja mer miljövänligt bränsle till sina färjor.

Foto: Kasper Dudzik

Fossilfri färjedrift

Trafikverkets färjerederi har startat omställningen till fossilfri färjedrift. Först ut är de fyra färjorna på Sveriges största färjeled, Hönöleden utanför Göteborg, som gick över till biobränslet HVO i september.

Spaning

Trafikverkets färjor ska minska sin negativa miljöpåverkan genom utsläpp från färjorna. På sin hemsida berättar de att Hönöledens fyra färjor ska gå över till ett mindre miljöpåverkande bränsle som drivmedel.

Hönöledens färjor har stått för den högsta dieselförbrukningen, och därmed också högsta koldioxidutsläppet, av Färjerederiets samtliga färjor. En övergång till det fossilfria alternativet HVO (hydrerad vegetabilisk olja), ger här maximal effekt med en beräknad minskning på 6 000 ton koldioxid per år. Det är en betydande andel av det totala utsläppet på 33 000 ton koldioxid från vägfärjorna på de statliga lederna.

– Vi har ökat takten på våra miljöåtgärder. För de frigående färjorna ser vi över fossilfria alternativ. Vi bygger en frigående eldriven färja, med en kapacitet för 80 bilar, och vi elektrifierar våra lindrivna färjeleder, säger rederichef Anders Werner.

Övergången till HVO väntas bli okomplicerad. Motorer och bränsletankar fungerar med det nya biobränslet och behöver inte byggas om. Efter två års användning av HVO kommer Färjerederiet att utvärdera effekten, både när det gäller bränsleförbrukning och underhållsbehov.

– Jämfört med transportsektorns totala utsläpp av växthusgaser står Färjerederiet för en liten andel, men om Sverige ska uppnå klimatneutralitet behöver även färjedriftens utsläpp minskas, sammanfattar Anders Werner.

Hönöleden mellan Lilla Varholmen och Hönö/Öckerö i Göteborgs norra skärgård, är Sveriges mest trafikerade vägfärjeled. Förra året transporterades 3,2 miljoner fordon på leden. Den avgiftsfria färjeleden är 2 500 meter lång och överfartstiden 12 minuter.

Källa: Trafikverket

Faktaruta

HVO är en förkortning av: Hydrerad vegetabilisk olja

Biodiesel: Framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från till exempel slaktavfall.

Liknar fossi disel: HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer.

Miljöpåverkan: Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 85 – 90 procent, vid användning av HVO istället för vanlig diesel. Även partikelutsläpp minskar.

#miljö / #UTVECKLING / #TRAFIKVERKET

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER