Under Svevias årliga säkerhetsvecka genomfördes den branschgemensamma utbildning som Sveriges byggindustrier tagit fram.

Foto: Fredrik Schlyter

Branschgemensam säkerhetsutbildning får tummen upp

Positiv feedback på den digitala säkerhetsutbildning som Sveriges byggindustrier har tagit fram och som Svevia genomförde på sin säkerhetsvecka.

Spaning

Varje år genomför Svevia en säkerhetsvecka för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att varje arbetsplats dagligen arbetar med sin säkerhet. Temat för Svevias säkerhetsvecka under 2017 var: Risker kring trafik och maskiner i rörelse.

– Olyckor kopplade till fordon, maskiner och trafik utgör den absolut största risken för allvarliga olyckor inom vår bransch. Genom en ökad medvetenhet om riskerna och ett strukturerat sätt att följa upp dessa kan vi tidigt identifiera och förebygga att olyckor uppstår, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia.

Under veckan lät Svevia också samtliga medarbetare i produktionen genomgå den webbaserade och branschgemensamma säkerhetsutbildning som Sveriges byggindustrier tagit fram.

– Vi fick positiv feedback av kursdeltagarna. Utbildningen belyser tydligt de risker som vi utsätts för i arbetet. Den är överskådlig och ger många bra tips. Det är bra att branschen har en gemensam grundutbildning i säkerhet som både små och stora företag kan utgå från, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia i en intervju.

Utbildningen genomfördes i grupper något som Jan Salkert menar bidrog till en bra dialog på arbetsplatserna. Även företagets underentreprenörer deltog.

 

Sveriges byggindustriers säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen har tagits fram av Sveriges Byggindustrier i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.

Målgruppen är alla som är verksamma i branschen samt till elever på olika yrkesutbildningar.

Utbildningen är webbaserad och kostnadsfri.

Är tänkt att vara hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige.

Utbildningen: www.safeconstructiontraining.se Länk till annan webbplats.

#säkerhet / #Arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER