Med olika initiativ uppmuntras yrkesutbildningar inom byggbranschen.

Foto: Pixabay

Fler möjliga utbildningsvägar till byggbranschen

Byggbranschen brottas med kompetensförsörjning. Med nya initiativ och satsningar på yrkesutbildningar kan förhoppningsvis fler komma att söka sig till branschen.

Spaning

Sedan våren 2017 har ett nytt partsgemensamt samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko dragit igång. Samarbetet går ut på att möta två stora samhällsutmaningar: Kompetensbrist inom byggindustrin och nyanlända utan jobb. Med hjälp av så kallade Yrkesintroduktionsanställningar, kopplade till det etablerade Yrkesutbildningsavtalet, hoppas de att medlemsföretagen kan bredda kompetensförsörjningen genom att anställa även personer utan tidigare erfarenhet och yrkesutbildning.

Sveriges byggindustrier skriver på sin hemsida om hur en yreksintroduktionsanställning, som samverkar med det befintliga yrkesutbildningsavtalet möjliggör för medlemsföretagen att anställa nyanlända och vissa andra arbetslösa som behöver en yrkesutbildning. Med rabatt på arbetsgivaravgiften, samt en betald distansutbildning (gäller endast nyanlända), skapas nya möjligheter för återväxten i byggindustrin.

Även från regeringen vill man satsa mer på yrkesutbildningar. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit att 315 miljoner kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Avsikten är att hela beloppet ska läggas på de utbildningar som är dyra för kommunerna att genomföra. Det rör sig om kurser inom ämnen som tillhör bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

#Framtid / #mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER