Foto: Pixabay

Trafikverket ser allvarligt på mutanklagelser

Vittnesmål i Tv4:s program Kalla Fakta berättar om mutor till Trafikverkets tjänstemän. En kultur som generaldiriktör Lena Erixon inte tycker är acceptabel.

Spaning

I programmet som sändes igår, den 13 november, uttalade sig entreprenörer inom vägmarkeringsbranschen om hur tjänstemän från Trafikverkets mutats med bland annat teknikprylar, kontanter och middagar med alkohol.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon intervjuades. Hon var mycket tydlig med att förfarandet strider mot Trafikverkets regelverk och inte är acceptabelt. De ärendena som togs upp var kända för Lena Erixon och Trafikverkets internrevision.

Trafikverket får i programmet kritik för långsam hantering av ärendena något som Lena Erixon höll med om.

Enligt Trafikverket utreder deras internrevision mellan 30 och 40 etikärenden årligen. Av dessa leder något enstaka fall per år till åtal. En utredning kan ta allt från några veckor och flera år beroende på hur komplext ärendet är.

- Trafikverket bedriver sedan flera år ett systematiskt arbete med etikfrågor. Detta har resulterat i ett antal åtgärder i form av till exempel uppförandekod, utbildningar och inrättande av visslarfunktion. Synsättet på etikfrågor har förändrats de senaste 10-20 åren både i och utanför Trafikverket, vilket har förbättrat förutsättningarna för att motverka negativa händelser inom området, säger Peter Funck, chef på Trafikverkets internrevision.

#Trafikverket / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER