Skador till följd av fall är vanligt bland yrkesarbetare inom byggbranschen.

Foto: Pixabay

Fall är den vanligaste arbetsolyckan

Den vanligaste arbetsolyckan är fallolyckor och varje år drabbas 11 000 personer. Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern. Byggbranschens medarbetare är en av de yrkesgrupper som är mest utsatta.

Spaning

I ny statistik som presenteras av Afa försäkring granskas fallolyckor på arbetsplatser.

– Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som presenterade den nya rapporten Fallolyckor på arbetet.

Att en arbetsolycka är allvarlig innebär att den har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet.

Alla som förflyttar sig utomhus i tjänsten under vintermånaderna löper ökad risk att drabbas av en arbetsplatsolycka till följd av fall. Resultatet visar också att risken att drabbas av fallolycka ökar med stigande ålder. Fall till följd av halka utgör en stor del av olyckorna.

– 60 procent av alla fall i samma nivå utomhus inträffade 2015–2016 under perioden november till februari, säger Anna Weigelt.

När resultatet delas upp efter kön och yrkesgrupp visar det att flest arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland män drabbar sysselsatta inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete, yrkesförare och metallarbete.

Flest arbetsolyckor av typen fall i samma nivå bland kvinnor drabbar sysselsatta i olika yrkesgrupper inom vård och pedagogiska arbeten.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER