Utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi.

Foto: Markus Marcetic

Tillverkningsindustrin minskar utsläppen

Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent för ruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustrin enligt den preliminära statistiken för 2017 jämfört med 2016. Under samma period ökade förädlingsvärdet med 3,5 procent i hela branschgruppen.

Spaning

Statistiska Centralbyrån har presenterat preliminär statistik från miljöräkenskaperna med branschfördelade utsläpp av växthusgaser för helåret 2017. Det är en summering av kvartalsstatistiken för 2017 där fjärde kvartalet nu är klart. För helåret 2017 uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin till 62,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär i nivå med utsläppen 2016. Under 2014-2017 har utsläppen från den svenska ekonomin i stort sett varit oförändrade samtidigt som ekonomin har växt. BNP för helåret 2017 var 2,4 procent högre än 2016 och 10,5 procent högre än 2014.

De modellberäknade utsläppen av växthusgaser från byggbranschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen kommer till största delen från transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon. Under 2017 var utsläppen oförändrade jämfört med 2016, enligt preliminära statistiken, medan förädlingsvärdet ökade med 7 procent.

Utvinning av mineral och tillverkningsindustrin där cementindustrin ingår minskade utsläppen med 2 procent och står nu för 25 procent av de totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. Transportbranschen är uppe i 23 procent av växthusgasutsläppen vilket innebär en ökning på 8 procent. Utsläppen kommer till största delen från sjöfarten.

#miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER