Foto: Svevia

Möjligheter och risker med självkörande fordon ska belysas

Regeringen har beslutat att ge myndigheten Trafikanalys ett uppdrag att ta fram kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

Spaning

Trafikanalys får i uppdrag att redovisa vilka transportpolitiska styrmedel som bör användas för att främja en utveckling av samhället för att uppfylla de transportpolitiska målen och andra relevanta mål med utgångspunkt i en utveckling av uppkopplade, samverkande, delade och automatiserade fordon, farkoster och system. Myndigheten ska också redovisa vilka analys- och modellverktyg som behövs för att följa utvecklingen och se vilka nya krav som ställs på modeller och verktyg.

- Utveckling av självkörande fordon kan innebära stora fördelar för trafiksäkerheten och tillgängligheten i hela landet. Samtidigt måste vi vara medvetna om vilka utmaningar utvecklingen kan innebära och därför ger vi nu Trafikanalys i uppdrag att analysera detta, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast 15 juni 2019.

#Teknik / #framtid / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER