Bild från den gångna vintern när snöberget i Sundsvall konkurrerade om synligheten med kyrktornet i stadsvyn.

Foto: Martin Martinsson

Här ligger vinterns snö ännu kvar

Trots en rekordvarm försommar ligger vinterns snö ännu kvar på kommunernas snödepåer. Frågan är om de kommer att hinna smälta undan innan vintersäsongen är här igen?

Spaning

Den gångna vintern blev för många orter i landet en säsong med väldigt mycket snö. Snö som inte fått plats i tätorterna, utan fraktats bort. Bland annat fick Umeå och Sundsvall höga vita berg som bara växte, och än ligger kvar.

En rekordvarm vår och försommar har visserligen fått snöbergen att minska i storlek, men ännu är de kvar – de har bara gått från vitt till grått.

Snön som fraktats från städers gator innehåller grus och sand vilket nu toppar bergen och isolerar den snö som ligger där under.

Umeå kommun

Björn Näsström

– Vi är där då och då och städar upp skräp som smälter fram och skottar om högen. Det bästa är om det regnar och blåser, då smälter snön, säger Björn Näsström, gatuingenjör i Umeå.

I Umeå finns tre stora tippar och det är från staden som snön fraktas. Allt eftersom att bebyggelse förtätas minskar platser som är lämpliga att lägga snö på. Här finns inte samma möjligheter som ute i samhällena där naturliga platser gör det enklare.

Vid Klockarbäcken utanför Umeå finns personal vintertid som vattnar snöberget för att skapa vägar upp, vilka också sandas, för lastbilarna.

Tipparna är byggda som en urlakningsanläggning där salt och annat som rinner ner i marken filtreras och renas.

– Saltsnö läggs längst bort från utloppet, så när den smälter rinner vattnet mot en damm, säger Björn Näsström.

I Sundsvall, som i vintras fick en riktig snökanon, har lastbilar kört skytteltrafik till den stora dumpningsplats som ligger just utanför stan.

–Vi fick 2,94 meter ackumulerad snö och var ute natt och dag och skottade, säger Göran Gustafsson, vägområdeschef i kommunen.

På de stora lederna kördes 37 plogsvängar och vanligtvis brukar siffran ligga på 25. Snön började köras bort efter jul och när snöberget var som högst nådde det 60 meter.

– När tippen byggdes 2014 sa vi att den här kommer aldrig att kunna fyllas, men det gjorde den.

33 000 lastbilslass har dumpats här och i nuläget är personal på plats tre dagar varannan vecka för att skotta om och städa.

– I slutet av juni hade berget sänkts med 25 meter och jag är tveksam till att det hinner smälta helt innan nästa vinter, säger Göran Gustafsson.

Snömängder i Umeå och Sundsvall kommun

I Umeå dumpades totalt 670 000 kubikmeter snö under vintern 2017/2018. Av det utgjorde 245 000 kubikmeter snö ditforslad av kommunen och 425 000 kubikmeter fraktad av privata aktörer som exempelvis fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar.

I Sundsvall dumpades under samma säsong 700 000 kubikmeter snö och då räknas bara den stora avdumpningsplatsen. Några små finns också.

#kommun / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER