Automatiserad snöröjning med förarlösa fordon, kan det bli framtidens lösning för branschen?

Foto: Pixabay

Snöfri cykelväg utan fordonsförare

I en framtid kanske det är ett förarlöst fordon som snöröjt din cykelväg till jobbet. Är det möjligt? I ett forskningsprojekt studeras möjligheten.

Spaning

Syftet med projektet, som leds av forskningsinstitutet RISE, är att undersöka möjligheterna för automatiserad vägdrift, som snöröjning och underhåll av bland annat cykelbanor. Vinsterna med detta skulle vara många:

  • Ökad tillgänglighet
  • Färre olyckor
  • Minskade samhällskostnader
  • Förbättrad kvalitet på underhållsarbetet

En viktig del av projektet är att titta på hur arbetsfordonet interagerar med sin omgivning, till exempel cyklister och gångtrafikanter.

Forskningsprojektet pågår i drygt två år och kommer att avslutas med konkreta demonstrationer, exempelvis autonom snöröjning och gräsklippning i en kontrollerad miljö. I projektet ingår också att titta närmare på infrastrukturens anpassningsbehov för automatiserad vägdrift samt möjligheterna för autonom drift och underhåll av till exempel rondeller och trafikplatser.

Projektet genomförs i samverkan mellan myndighet, tjänsteföretag, entreprenörer och produktutvecklare.

Semcon som kommer ansvara för den tekniska lösningen i forskningsprojektet ska bidra med kompetens inom autonomi och mjukvara. Det innebär bland annat sensorsystemen och smarta algoritmer som tolkar omgivningen och vad arbetsfordonet ”ser”, men också hur fordonet självständigt navigerar baserat på denna information.

Anne Piegsa, team manager som samordnar Semcons deltagande i projektet säger i ett pressmeddelande:

– I detta projekt får vi möjlighet att verka i ett större sammanhang och titta på en systemlösning, där vår tekniska spetskompetens från tidigare projekt kommer väl till nytta. Dessutom bidrar vi till att fler cyklister kan cykla säkert.

Den typ av arbetsfordon som ska användas i projektet är mindre traktorer, som beroende på hur de utrustas kan användas året runt för olika arbetsuppgifter. I projektet deltar även Peab, Skanska och Svevia som representanter för entreprenadbranschen.

Enligt Andreas Bäckström som är verksamhetsutvecklare på Svevia är det en teknik som på sikt kommer att förändra branschen och som skapar både möjligheter och utmaningar.

fredrik Schlyter

Andreas Bäckström

- Utmaningen för både kunder och leverantörer består nog främst i tajmingen och framgångsrikt förändringsledarskap. När är det tid att investera, hur snabbt kommer utvecklingen, som även kräver ny lagstiftning att gå? Kompetensbehovet kommer att förändras med mer tyngdpunkt på planering, process- och systemövervakning, något som kan locka fler unga människor som brinner för utveckling och innovation till en bransch som ofta upplevs som väldigt traditionell. Den nya tekniken kan också göra arbetsmiljön för vägarbetare tryggare genom att riskfyllda arbeten i högtrafikerade områden kan skötas förarlöst via automatiserade metoder och tekniker.

I projektet deltar även Peab, Skanska och Svevia som representanter för entreprenadbranschen.

Forskningsprojekt om automatiserad vägdrift

Deltagare i projektet: Semcon, Trafikverket, RISE, Chalmers Industriteknik, Skanska, Peab, Svevia, Svensk Markservice, Asta Zero, Lundberg Hymas, Alkit Communications AB och Teade AB samarbetspartners.

Projektets syfte: Förbättrad arbetsmiljö, ökad resiliens samt minskade säsongsvariationer vid val av hållbara transportslag. Utöver målet att demonstrera arbetsfordonet, finns också målsättningen att hos berörda företag, myndigheter och utförare öka kompetensen om och samverkan kring självkörande fordon i samhällsuppdrag.

Långsiktigt projektmål: Att helt automatiserat kunna utföra drift av trafikmiljöer för att effektivt och med hög kvalitet erbjuda tillgänglighet och hög trafiksäkerhet året runt samt övervakning och undersökning av ytornas tillstånd.

#Teknik / #utveckling / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER