Foto: Johanna Syrén

Ökad betongproduktion i Sverige

Framförallt är det kategori Infrastruktur som ökar med 30 procent medan kategori Hus har en mindre ökning på 2 procent. Det rapporterar Svensk betong i ett pressmeddelande.

Spaning

Totalt uppskattas cirka 2 140 000 kubikmeter betong ha producerats i Sverige under andra tertialet i år vilket motsvarar en ökning på 8 procent jämfört med samma period föregående år.

Enligt Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, ger den pågående utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i Sverige en tydlig effekt på betongproduktionen.

– Glädjande ser vi att den ökade betongproduktionen vi kunde se för kategori Infrastruktur under årets första tertial fortsätter. Ökningen landar på 30 procent för maj till och med augusti jämfört med samma period föregående år.

Betongbranschens starka utveckling under de senaste åren är enligt Svensk Betong en följd av ett kraftigt ökade bostadsbyggandet. Nu finns signaler om inbromsning av bostadsproduktion trots att det enligt Boverket finns ett fortsatt behov av nya bostäder. Trenden för totala betongproduktionen i Sverige ser stabil ut hittills under 2018.

– Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt gällande betong till bostäder som gett en väldigt hög nivå på betongproduktionen. Hur nedgången inom bostadsproduktionen kommer att påverka betongproduktionen blir intressant att följa under året, säger Malin Löfsjögård.

#betong

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER