Med modern teknik vill Svevia effektivisera vinteväghållning, minska den negativa påverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön för väghållare och maskinförare.

Foto: Maddoc Photography

Innovation inom vägunderhåll kan belönas

Svevias innovationsprojekt "Prognosstyrd dynamisk vägdrift" är ett av tre projekt som nominerats till utmärkelsen Årets innovation. Även de två andra nominerade projekten handlar om hållbarhet och kvalitetssäkring.

Spaning

Utmärkelsen Årets Innovation, som instiftats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsområdet. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Årets bidrag präglas av frågor om kvalité och hållbarhet. De tre nominerade bidragen är:

  • Prognosstyrd dynamisk vägdrift
  • Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen
  • Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Projektet ska utmärkas av stor branschnytta och vara väl förankrat i branschföretagens vardag.

Prognosstyrd vägdrift handlar om att få en mer hållbar och produktiv vinterväghållning genom att kunna skräddarsy underhållsinsatser på vinterväg med data från flera olika typer vägväderprognostjänster.

- Det ett projekt som har flera positiva effekter avseende just hållbarhet; minskade kostnader, minskad negativ miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet. Beslutsstödsystemen och den ökade automatiseringsgraden förbättrar också arbetsmiljön för driftledningspersonal och maskinförare, säger Andreas Bäckström, projektledare, Svevia.

Även ett av de andra nominerade projekten handlar om hållbarhet. Projektet "Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen" har resulterat i en rapport vars syfte är att att bidra till att hållbarhetsarbetet blir strukturerat och konkret med tydliga uppsatta mål.

Det tredje nominerade projektet är "Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)” En kartläggningen som visar styrkor och förbättringsområden och där certifieringen blir ett kvitto på branschspecifik kompetens för Installationsbranschen.

Utmärkelsen Årets Innovation

Instiftat av: Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Pris: Ett stipendium på 50.000 kronor samt diplom.

Projekt som nomineras: Ska utmärkas av stor branschnytta och vara väl förankrat i branschföretagens vardag och ska bidra till minst ett av följande:

  • Mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
  • Bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
  • Effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
  • Hållbar tillväxt inom byggsektorn
  • Gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
  • Bättre ledarskap i branschföretagen

#Teknik / #utveckling / #säkerhet / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER